Oct 30, 2011

လူတိုင္းမွာအလားအလာရိွတယ္ (၁)

အမုန္းစီးရီး
          တရားမွ်တတဲ့ အျပဳအမူက မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္စာအုပ္ကို ပိတ္ပစ္တယ္။
လက္စားေခ်တဲ့ အျပဳအမူကေတာ့ အဲဒီစာအုပ္မ်ိဳးသူ႕ဘာသာသူ အသစ္တစ္အုပ္ 
ေရးတတ္တယ္။
                                                               ေမရီလင္း ေဗာ့စ္ ဆဗဲန္႕တ္
< An act of justice closes the book on a misdeed; an act of vengence
   writes one of its own.
                                                            MARILYN VOS SAVANT >


မရွင္းတတ္လို႕ရႈပ္တာ
          ကၽြန္ေတာ္တို႕က ကိုယ္နားမလည္တဲ့ ဟာေတြဆိုရင္ ရႈပ္ေထြးလြန္းပါ
တယ္လို႕ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစကားက အဲဒါေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕
ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ေတြးပံုေတြးနည္း ေကာင္းေကာင္း မရိွေသးဘူးလို႕ ဆိုလိုရာ
ေရာက္တယ္။
                                                                          ဆူတိုမူ ရိွမိုမူရာ
<We call things we don't understand complex, but it means we 
  haven't found a good way of thinking about them.
                                    TSUTOMU SHIMOMURA>


ဘ၀ေဘာလံုးပြဲ
          ဘ၀ဆိုတာ ေဘာလံုးပြဲနဲ႕ ေတာ္ေတာ္တူတယ္။ ျပႆနာေတြကို မိမိ
ရရ ဖမ္းရတယ္ဗ်ာ။ စိုးရိမ္ပူပန္စရာေတြကို ပိတ္ဆို႕ကာကြယ္ ရတယ္ဗ်ာ၊
ေနာက္ျပီး အခြင့္သာရင္ အမွတ္ေတြတက္လာေအာင္ အပိုင္ကန္သြင္းရ
တယ္ေလဗ်ာ။
                                                                   လူး၀စ္ ဂရစ္ဇတ္
<The game of life is a lot like football. You have to tackle your
   problems, block your fears and score your points when you
   get the opportunity.
                                                            lEWIS GRIZZARD>


လူတိုင္းမွာ အလားအလာရိွတယ္
          လူတစ္ေယာက္ကို သူ႕ရိွရင္းစြဲအတုိင္းပဲ ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ
လူ ဒံုရင္းကေန တိုးျပီးတက္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ သူ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုတာ
မွန္းျပီးဆက္ဆံၾကည့္၊ သူျဖစ္စရာရိွတာ အဲဒီလူျဖစ္ကို ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
                                                                      ဂ်င္မီ ဂၽြန္ဆင္
<Treat a person as he is, and he will remain as he is. Treat him
   as he could be, and he will become what he should be.
                                                             JIMMY JOHNSON>


လူ႕အမႈ လူ႕၀န္တာ
          လူဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္း အထီးတည္း ေမြးဖြားလာတာ မဟုတ္ဘူး။ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တစ္ထမ္းၾကီး၊ အမ်ားသူငါရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ တစ္ျပံဳ
တစ္ေခါင္းၾကီးနဲ႕အတူ ေမြးဖြားလာတာ။ ျပီးေတာ့ ဒါေတြကို နွံ႕စပ္ေအာင္ အား
ထုတ္လုပ္ကိုင္သြားရ ဦးမွာပါ။
                                                                    ဗီြ၊ အက္စ္၊ ႏိုင္ေပါလ္
<One isn't born one's self. One is born with a mass of expectations,
   a mass of other people's ideas-and you have to work through it all.
                                                                            V.S.NAIPAUL>


ပံုေသ
          ဘ၀ဆိုတာ ဂီယာဆယ္ခ်က္ပါတဲ့ စက္ဘီးတစ္စီးနဲ႕ တူတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
တို႕ အမ်ားစုက ဂီယာစံုေအာင္မေျပာင္းဘဲ စီးေနၾကတာဆိုေတာ့၊ မထိုးျဖစ္တဲ့ ဂီ
ယာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။
                                                                              ခ်ားလ္စ္ ရူလ္ဖ္
<Life is like a ten-speed bicycle. Most of us have gears we never use.
                                                                     CHARLES SCHULZ>


ေရွ႕ကေမာင္သာ အစဥ္ေန
          ပိုက္ဆံကိုင္သံုးရတာကို ပီတိျဖစ္ေနတတ္တဲ့ မိန္းမမ်ိဳးနဲ႕ အေၾကာင္းပါတဲ့
ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လုပ္ရမွာတစ္ခုပဲ ရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကုန္း႐ုန္း
ရွာရတာကို ပီတိျဖစ္ေနတတ္ဖို႕ပဲ။
                                                                                အီး၊ ဒဗလ်ဴ ဟိုး
<There is only one thing for a man to do who is married to a woman
   who enjoy spending money, and that is to enjoy earning it.
                                                                      E.W.HOWE>

No comments:

Post a Comment