Aug 15, 2011

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဓမၼအလကၤာမ်ား အပိုင္း (၆)


မွတ္သားဖြယ္ရာအျဖာျဖာ (၁)လိပ္ျပာေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ဘ၀ကို ဘယ္လိုစတင္တာလဲ။
လိပ္ျပာေတြဟာ သစ္ရြက္ေပၚက ဥေလးကေန ဘ၀ကိုစတင္တယ္။ ဥထဲကေန ေသးငယ္တဲ့ ခူေကာင္ေလး
ထြက္လာျပီး သူဟာ သစ္ရြက္စားျပီး လ်င္ျမန္စြာ ၾကီးလာတယ္။ခူေကာင္ဟာ အခြံမာျဖစ္လာျပီး ပိုးတံုးလံုး
ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ရက္အတန္ၾကာျပီးတဲ့အခါ ပိုးတံုးလံုးအိမ္ဟာ ပြင့္ထြက္သြားျပီး လိပ္ျပာေလး
တြားသြားထြက္လာတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အေတာင္ေတြ ေျခာက္တာနဲ႕ သူအေ၀းကို ပ်ံႏိုင္ျပီ။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ဇီးကြက္ေတြဟာ အေမွာင္ထဲမွာ ဘယ္လို အစာရွာႏိုင္သလဲ။
ဇီးကြက္ေတြဟာ ၾကြက္ေတြနဲ႕ ၾကြက္စုတ္ေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္တယ္။ သူတို႕ရဲ႕ နားႏွစ္ဖက္လံုးမွာ အသံ
ေတြအတူတူက်ယ္ေလာင္လာတဲ့ အထိတိုင္ေအာင္ သူ႕ရဲ႕ဦးေခါင္းလည္ေနတယ္။ ဇီးကြက္ေတြဟာ အသံလာ
တဲ့ေနရာကို အတိအက် ရွာေဖြသိရိွႏိုင္တယ္။ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ပင္ဂြင္းငွက္ေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ဥေတြကို ေႏြးေအာင္ဘယ္လိုထားသလဲ။
ပင္ဂြင္းဘုရင္ေတြဟာ ေအးတဲ့ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္းမွာေနတယ္။ အမေတြက ေဆာင္းလလယ္ေရာက္ရင္ ေရခဲ
ေပၚမွာ ဥတစ္လံုးစီ အုတယ္။ ပင္ဂြင္းအထီးေတြက သူ႕ရဲ႕ေျခနဲ႕ ပူေဖာင္းေနတဲ့ ဗိုက္ၾကားမွာ ဥေတြကို ေႏြး
ေစဖို႕ ၂ လၾကာျပီး အေကာင္ေပါက္တဲ့အထိတိုင္ေအာင္ ထည့္ျပီး သိပ္ထားတယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------မိေက်ာင္းေခါင္းတို(alligator) နဲ႕ မိေက်ာင္းေခါင္းရွည္(crocodile) တုိ႕ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို ဘယ္လိုေျပာႏိုင္မလဲ။
မိေက်ာင္းေခါင္းရွည္က သူ႕ပါးစပ္ကို ပိတ္လိုက္တဲ့အခါေအာက္ေမးရိုးရဲ႕ ေလးခုေျမာက္သြားက အေပၚေမး
ရိုး အျပင္ဘက္ကို ထိုးထြက္ေနတယ္။ မိေက်ာင္းေခါင္းတိုက သူ႕ပါးစပ္ပိတ္လိုက္ရင္ သြားေတြကို ဖံုးသြား
တယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ၾကက္တူေရြးေတြ ဘာေၾကာင့္ စကားေျပာၾကသလဲ။
ေတာထဲမွာဆိုရင္ ၾကက္တူေရြးေတြဟာ ေဖာ္ေရြတဲ့ငွက္ေတြျဖစ္ျပီး တစ္ေကာင္နဲ႕တစ္ေကာင္ တကၽြိကၽြိ၊တ
ၾကြက္ၾကြက္ေအာ္ဟစ္ေနၾကတယ္။ သူတို႕ကို ေနရာတစ္ခုမွာ ေမြးထားရင္ တစ္ခါတစ္ရံ မွာ လူေတြလို စကား
ေျပာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကက္တူေရြးဟာ တကယ္ေတာ့ စကားမေျပာတတ္ပါဘူး။ သူတို႕က လူေတြရဲ႕ အ
သံကို အတုခိုးျပီး လိုက္ေျပာတာပါ။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကၽြန္ေတာ္အရမ္းၾကိဳက္တဲ့ ကဗ်ာေလးပါ

Smile , and Try
( Smile, Smile, Smile Every' Body Smile
  Cry, Cry, Cry We will never cry
  Try, Try, Try We must always try ) 2
( Ever Smile, Never Cry ) 2
  We must always try. 

က်န္းမာေရးအျမင္ရိွေစခ်င္

 ဘာေၾကာင့္ ၾကက္ဥ စားသံုးသင့္သလဲ  
(က)  ၾကက္ဥသည္ သြပ္ဓါတ္၊သံဓာတ္၊ မင္းဂနိ(စ္)ဓာတ္၊ ဗီတာမင္ ဘီ ၁၂ ၊ ဘီ ၃ ႏွင့္  ဗီတာမင္အီး တို႕ပါ၀င္
         သည္။
(ခ)   ၾကက္ဥ တြင္ အမိုင္ႏိုအက္စစ္(၈)မ်ိဳးပါ၀င္သည္။ ၎(၈)မ်ိဳးစလံုးသည္ အသားဓာတ္ ေကာင္းမြန္စြာရရိွေစ
        ျပီး သက္သက္လြတ္စားသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။
(ဂ)   ၾကက္ဥတြင္ လူမ်ားထင္ေနသကဲ့သို႕ အဆီဓာတ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေနမႈမရိွပါ။ အဆီဓာတ္(၆)ဂရမ္ ပါ၀င္ရာ (၂)
        ဂရမ္မွာ ျပည့္၀ဆီျဖစ္သည္။
(ဃ)  အတန္အသင့္အရြယ္ရိွသည့္ ၾကက္ဥတစ္လံုးသည္ အင္အားဓာတ္ (၈၀) ကယ္လိုရီပါ၀င္သည္။ ငွက္ေပ်ာ
        သီးတစ္လံုးႏွင့္ ညီမွ်သည္။
(င)    ၾကက္ဥသည္ ေနရာတိုင္းမွာရရိွႏိုင္ျပီး ခ်က္ရျပဳတ္ရအလြန္လြယ္ကူသည္။


အိမ္တြင္းက်န္းမာေရး
မိမိ၏ေနမႈပတ္၀န္းက်င္သည္ မိမိ၏ က်န္းမာေရးကို ထင္ဟပ္ေစသည္။
(က)   ရွင္းလင္းလွဲက်င္းပါ၊ လႊင့္ပစ္စရာေတြလႊင့္ပစ္၊ ေပးပစ္စရာေတြေပးပစ္ျပီး ရွင္းပစ္လိုက္ျခင္းဟာ၊ စိတ္
         ဖိစီးမႈေတြကိုေလ်ာ့ က်ေစပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းခံစားရတတ္ပါသည္။
(ခ)    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုအေလးထားေသာ က်န္းမာေရးအသံုးအေဆာင္မ်ားသံုးပါ။ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအ
        စား သဘာ၀ပစၥည္းကို အေလးေပးသံုးစြဲျခင္းကိုဆိုသည္။
(ဂ)   ေလေကာင္းေလသန္႕ႏွင့္ အလင္းေရာင္ လုံလံုေလာက္ေလာက္ရေသာေနအိမ္မွာေနပါ။ ၾကပ္ညပ္ျပြတ္
        သိပ္ေသာ ၀န္းက်င္သည္ ကိုယ္စိတ္စြမ္းအားတက္ၾကြမႈိကိုေႏွးေကြးေစသည္။
(ဃ)  ပန္းပင္မ်ားစိုက္ပါ။ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈမွ်မက၊ ေလကိုလည္း သန္႕စင္ေစသည္။
(င)   ခန္းဆီးလိုက္ကာ အိပ္ရာေမြ႕ရာမွအစ ျဖစ္ႏိုင္ပါက၊ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားကို သာသံုးပါ။ ပိတ္၊ မိွဳ၊ ခ်ည္ စ
        သည္။
(စ)   သဘာ၀(ေဟလိုဂ်င္) ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ မီးေခ်ာင္း၊ မီးလံုး သံုးပါ။ မီးအလင္းအမိွန္ခလုတ္သီးသန္႕ထားပါ၊
        မီးေရာင္ကိုပံုေသ တစ္မ်ိဳးတည္းမသံုးဘဲ ခလုတ္ခြဲျခား၍ လင္း၊ ေဖ်ာ့ ၊မိွန္ ၊ပံုမွန္စသည္ လိုသလိုခြဲျခား
        သံုးစြဲျခင္းသည္ စိတ္ခံစားမႈကို အားေကာင္းေစသည္။ စိတ္အေျပာင္းအလဲေလးတစ္ခု၊ ရသခံစားမႈေလး
        တစ္ခုကို ရရိွေစသည္။
မိမိကိုယ္မိမိ ေမ့ေနျခင္း  
        (ေမာင္တည္ျငိမ္)
သမီးရည္းစားတုန္းကလည္း
သမီးရည္းစားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
ဇနီးမယားက်ေတာ့လည္း
ဇနီးမယားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
သမီး သားက်ေတာ့လည္း
သမီး သားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
ေျမးသားမ်ားက်ေတာ့လည္း
ေျမးသားမ်ားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
ဒီလိုနဲ႕ပဲ
ရက္စြဲေတြ အေတာ္ၾကာမွ
ခ်စ္ရမယ့္သူ ေနာက္တစ္ေယာက္
ေထာက္ခနဲ သတိရ
ခ်စ္ျပမယ္လည္း ၾကံေရာ
(ဟိုက္)
အခ်ိန္က မရိွေတာ့ပါလား။            ။