Feb 11, 2012

အေတြးစကားမ်ား(၃)

ဘာမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့သူ
               သတၱိမရိွတဲ့သူဟာ ဘာမွမလုပ္၀ံ့ဘူး။ ဘာမွမလုပ္၀ံ့ရင္ ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္
သတၱိဆိုတာဟာ အရာရာတိုင္းရဲ႕ အေၾကာင္းခံၾကီးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေသခ်ာသေဘာေပါက္ထားသင့္
ၾကပါတယ္။
               သတၱိနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စပိန္လူမ်ိဳးစာေရးဆရာၾကီး “ ဆာဗင္တီး ” ေျပာဖူးတာကို သတိရလိုက္
မိျပန္တယ္။ သူေျပာတာက . . .
               စည္းစိမ္း၊ ဥစၥာ ဆံုးရႈံးလွ်င္ မ်ားစြာဆံုးရႈံး၏။
               ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆံုးရႈံးလွ်င္ ပို၍ဆံုးရႈံး၏။
               သတၱိဆံုးရႈံးလွ်င္ကား အားလံုးကုန္ပါေလျပီ တဲ့ ။
                                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္


စိတ္အား သတိၱ
              စိတ္အားသတိၱရိွတဲ့သူဟာ သက္မဲ့ပစၥည္းနဲ႕ရန္မျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ျပီး တိရစာၦန္နဲ႕ရန္မျဖစ္ဘူး။
ကေလးေတြနဲ႕ ရန္မျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ဘယ္သူနဲ႕မွရန္မျဖစ္ဘူး။ ဒီထက္ရင့္လာေတာ့ အမ်က္ေဒါသ
နည္းသြားတယ္။ တိရစာၦန္တို႕ ၊ ကေလးငယ္တို႕ကို လိုအပ္လို႕ဆံုးမရင္လည္း ရိုက္ဦး၊ ႏွက္ဦးေတာ့ အ
မ်က္ေဒါသနဲ႕ ရိုက္ႏွက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘူး။
                                                                                                     မ်ိဳးဆက္သစ္


သတၱိရိွရင္ ေနရာယူပါ
               ေလာကၾကီးမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ေကာင္းျမတ္ေသာအရာဟူသမွ်ဟာ “ ကာယသတိၱ၊ စာရိတၱ
သတိၱ ” နွစ္မ်ိဳးရိွတဲ့သူေတြ ဖန္တီးခဲ့တာေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုးကလည္း သတိၱ
ေကာင္းတဲ့သူေတြ ကိုသာလွ်င္ ၾသဘာေပးၾကတယ္။ ေလာကၾကီးမွာ သတိၱေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္သာ
လွ်င္ ေနရာရိွတယ္။ သတိၱရိွရင္ ေရွ႕တက္ပါ။ သတိၱမရိွရင္ ေနာက္ဆုတ္ပါ။ ေနရာဖယ္ေပးပါ။
                သစ္သားထဲကို သံခၽြန္ ရိုက္သြင္းလိုက္ေတာ့ ၀င္သြားတာဟာ သစ္သားက ေပ်ာ့လို႕ မာတဲ့
သံခၽြန္အတြက္ ေနရာဖယ္ေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသတိျပဳပါ။ မင္းဟာ မာသလား၊ ေပ်ာ့သလား။
မာရင္ ေနရာယူပါ။ ေပ်ာ့ရင္ ေနရာ ဖယ္ေပးလိုက္ပါ။
                                                                                                 မ်ိဳးဆက္သစ္


စိတ္အလို မလိုက္မွားမႈ
                  အေမရိကန္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး “ အာရ္ဒီ၊ ဟစ္ခ်္ေကာ့ ” ေျပာဖူးတဲ့စကားေလးဟာ
တယ္ျပီးမွတ္သားဖို႕ ေကာင္းတယ္။ “ ေအာင္ျမင္မႈဟူသမွ်၏ ေသာ့ခ်က္ကား စိတ္အလိုကို မလိုက္မွားမႈ
ေပတည္း။ သင့္ကိုယ္သင္သာလွ်င္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရိွပါေစ၊ သင္သည္ ပညာတက္ တစ္ေယာက္ေပတည္း။
ထိုအခ်က္ကင္းမဲ့ေနပါလွ်င္ အျခားဘာေတြကိုပဲ တတ္ေနေန အခ်ည္းအႏွီးသာတည္း ” တဲ့။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


ေနရဲတာလည္း သတိၱ
                 ေသရဲတာမွ သတိၱ မဟုတ္ဘူး။ ေနရဲတာလည္း သတိၱပါပဲ။
                 ေသရတာမွ ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။
                 ေနရဲတာလည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းတာပါပဲ။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


ေရစုန္ ေရဆန္
                 စိတ္ဟာ မေကာင္းမႈမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္တယ္လို႕ ဆိုခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ မေကာင္းမႈဘက္ကို လိုက္သြားတာဟာ “ ေရစုန္ ” မွာအလိုက္သင့္ေမ်ာပါသြားတာ မဟုတ္လား။ ဘာမွမပင္ပန္းပါဘူး။ ေကာင္း
ရာေကာင္းမႈကို လုပ္ရဲတာကေတာ့ စိတ္ရဲ႕ အလိုဆႏၵကို ဆန္႕က်င္ျပီးလုပ္ရတာ၊ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို စြန္႕ပစ္
လိုက္ရတာ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရဆန္ကိုလိုက္ရတာပဲ။ “ ေရစုန္အေပါင္းအသင္း ” ေတြကိုေရွာင္ျပီး “ ေရဆန္အ
ေပါင္းအသင္း ” ေတြနဲ႕ တြဲဖက္ဆန္တက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ၾကပါတယ္။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


ဆုမေတာင္းနဲ႕ ဆုပန္ပါ
                ေယာကၤ်ားေကာင္းတို႕မည္သည္ ဆုမေတာင္းရဘူး၊ ဆုပန္ရတယ္။ မငး္တို႕ယံုၾကည္ကိုး
ကြယ္ရာ ဘုရားေရွ႕မွာ တရိုတေသ၊ အေလးအနက္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျပီး “ တပည့္ေတာ္ဟာ မိဘထက္
တဆင့္ျမင့္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ ေယာကၤ်ားေကာင္း (မိန္းမျမတ္) ျဖစ္ေအာင္ ဒီကေန႕
ကစျပီးလို႕ သစၥာျပဳ၀ံ့သလား။ သစၥာျပဳ၀ံ့တယ္ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာၾကီးထိ မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ အေလး
အနက္ႏႈတ္ကျမြက္ျပီးဆုပန္၀ံ့သလား။ အဲဒီ ျပဒါးတိုင္နဲ႕မင္းရဲ႕ ဆႏၵျပင္းအားကို တိုင္းတာၾကည့္ေပေတာ့
ကြာ။
                                                                                           မ်ိဳးဆက္သစ္


 “ ဇြဲ ” ဆိုတာ
                 “ ဇြဲ ” ဆိုတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ ၾကာရွည္ခံႏိုင္တဲ့ သတိၱပါ။
                   သတိၱမ်ားတဲ့လူက ၾကာရွည္ေတာင့္ခံႏိုင္တယ္။
                   သတိၱနည္းတဲ့လူက ခဏေလးနဲ႕ကုန္သြားတတ္တယ္။
                                                                                           မ်ိဳးဆက္သစ္


ႏုရာက ရင့္ၾကရသည္
                 “ ႏုျခင္းသည္ ရင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း ” ဆိုတဲ့ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႕ ၾသ၀ါဒ
စကားလိုေပါ့၊ မရင့္ေသးခင္ ႏုရမွာပဲ၊ မႏုဘဲနဲ႕ ရင့္ခ်င္လို႕မရဘူး။ ဘုရားတည္တာမွာ ထီးေတာ္ကစျပီး
တည္လို႕မရႏိုင္သလို ေရတြင္း တူးတာမွာလည္း ေအာက္ေျခကစျပီး တူးလို႕မရႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ေနရာမွာ
မဆို အစဆိုတာရိွတာခ်ည္းပါပဲ။ ကၽြဲေတာင္မွ ေမြးကတည္းက ခ်ိဳပါေနရင္ ေမြးလို႕မရႏိုင္ဘူးဆိုတာကို
သေဘာေပါက္ရမွာေပါ့။ဒီေတာ့မင္းတို႕တေတြ ဟာလည္း အေသးစားအဓိဌာန္ေလးေတြကစျပီး ခိုင္မာ
ေအာင္စိတ္အားသတိၱေမြးျပီး ထူေထာင္သြားမယ္ဆိုရင္ ႏုရာကရင့္လာၾကမွာ ယံုမွားစရာ မရိွပါဘူး။
                                                                                                မ်ိဳးဆက္သစ္


မနာလိုျခင္း မျဖစ္သူ
                   ကိုယ့္ထက္သာ မနာလိုဆိုတဲ့ စကားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရင္ အေတာ္ၾကီးကို မွန္ကန္
တဲ့ စကားေပပဲ။ ဒါေပမယ့္ မိဘေမတၱာနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီစကားဟာ မွားသလို ျဖစ္လာ
ျပန္တယ္။ မိဘေတြဟာ သားသမီးက ကိုယ့္ထက္ျမင့္သြားေလးေလ ဂုဏ္ယူေလေလပဲ။
                                                                                                   မ်ိဳးဆက္သစ္


ေျပာသူႏွင့္ ေျပာသည့္စကား
                     ( က်ိဳးသင့္ေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားၾကျပီဆိုလွ်င္ ) ဘယ္သူေျပာသလဲဆိုတာထက္ ေျပာတဲ့
စကားရဲ႕ တန္ဖိုးကိုသာ စဥ္းစားသင့္ၾကတယ္။
                                                                                                     မ်ိဳးဆက္သစ္


အက်င့္ 
                   မေကာင္းတာကို အက်င့္လုပ္ရင္ မေကာင္းက်င့္ ပါသြားတာပဲ၊ 
                   ေကာင္းတာကိုလည္း အက်င့္လုပ္ ယူရတာပဲ၊ က်င့္ယူရင္ရတယ္။
                                                                                        မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
                                                                                               သရဖူ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၉၅


ျမားကို ပစ္လိုက္သလုိ
                   ျမားကိုေလးေပၚတင္ျပီး ပစ္လိုက္ရင္ ေနာက္ကိုျပန္မလွည့္ေတာ့ဘဲ တံု႕ဆိုင္းျခင္းမရိွ ေရွ႕သို႕
ေျပးဘိသကဲ့သို႕ မိမိႏွလံုးသာအဓိဌာန္ကို စိတ္အင္အားသတိၱတည္းဟူေသာ ေလးေပၚသို႕တင္ျပီးပစ္ႏိုင္ပါ
ဘယ္မွ်ခက္ခဲေသာ အရာၾကီးျဖစ္ပါေစ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။
                    ႏွလံုးသားကို ေလးေပၚတင္၍ပစ္ေသာအခါ သင့္ဘ၀စရိုက္ၾကမ္းျခင္းႏွင့္ စရိုက္ပ်က္ျခင္း၊
စရိုက္ၾကမ္းတာနဲ႕ စရိုက္ပ်က္တာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ကြာတယ္ကြ။ ဆိုလိုတာက ခိုးတာ၊ ၀ွက္တာ၊ လုတာ
ယက္တာမဟုတ္ဘူး၊ ထစ္ခနဲဆိုရင္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ျပီး တဆံုးတဆ လုပ္ပစ္လိုက္တာမ်ိဳး၊ အဲဒီလို စိတ္ဓာတ္
မ်ိဳးကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်လိုက္ရင္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ျဖစ္သြားတာ။
                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
                                                                                            သရဖူ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၉၅                                                                                             

Feb 10, 2012

အေတြးမွတ္စုမ်ား

#
ဘဝ ဆိုတာ ေလနဲ႔ လိႈင္းတို႔ သယ္ေဆာင္ရာကို ေမ်ာခ်င္ရာ ေမ်ာေနတဲ႔ ေရျပင္ေပၚက ရြက္ေလွမဟုတ္၊ တိက်တဲ႔ ရည္မွန္းဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုတည္းကို အရွိန္ဟုန္နဲ႔ ခုတ္ေမာင္းေနတဲ႔ သံလမ္းေပၚက ရထားတစ္စီး။


#
ကၽြနု္ပ္တို႔ အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ခုက ေျခခ်စရာ သံလမ္းတစ္ခု၊ ေနာက္တစ္ခုက ခရီးအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ ေလာင္စာ။


#
တစ္ခါတစ္ရံမွာ သာယာစိုေျပတဲ႔ ေတာအုပ္ေတြကို ျဖတ္သန္းရသလို တစ္ခါတစ္ရံမွာ ခါးသီး ေျခာက္ေသြ႔တဲ႔ ကႏၵာရေတြကိုလည္း ျဖစ္သန္းရမယ္။ ဒါေပမယ္႔ စိုေျပေနခ်ိန္မို႔ ခဏနားေနလို႔ မရသလို၊ ခါးသီးေနခ်ိန္ေတြကို ျမန္ျမန္ေက်ာ္လြန္လို႔မရဘူး။ ႀကံဳေတြ႔ရသမွ် ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းတို႔ကို သင္ခန္းစာယူရင္း နဲ႔ ေနာက္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ မေရာက္မခ်င္း မွန္မွန္ ခုတ္ေမာင္းရမွာပဲ။


#
အခက္အခဲနဲ႔ ရံႈးနိမ္႔မႈဆိုတာ ခရီးေရာက္ခ်င္တဲ႔ ရထားအတြက္ေတာ႔ ဇလီဖာတံုးေတြ။


#
သင္ ဆက္ၿပီးေတာ႔ ေရွ႕မတိုးေတာ႔လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမယ္႔ ဆံုးရႈံးမႈကို ေရွာင္ရွားနိုင္ပါ၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္မႈ ကိုလည္း ေရွာင္ရွားၿပီးသား ျဖစ္ေနလိမ္႔မည္။


#
မနက္ျဖန္သြားရမယ္႔ ခရီးအတြက္ ေတြးၿပီး မပူပါနဲ႔။ ယေန႔ ခရီးကိုပဲ ေရာက္ေအာင္သြားလိုက္ပါ။ ကံၾကမၼာက ကိုယ္႔ဘက္က ရပ္တည္ လာပါလိမ္႔မယ္။


#
သင္႔ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ေရး ကိစၥကို ပ်က္ဆီးေစနိုင္ေသာ အရာကား သင္႔ကိုသင္ မယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္၏။


#
ေကာင္းသည္ၿဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ၿဖစ္ေစ လိုအပ္တဲ႔အခ်ိန္တစ္ခုကို ေစာင္႔ၾကည္႔ပါ။
မၾကာမီ အေကာင္းဆံုးေတြ သင္႔ထံ ေရာက္လာေတာ႔မယ္ ဆိုတာသိပါ။


#
လမ္းတစ္ဝက္ႏွင္႔ ဘယ္ေတာ႔မွ မရပ္ပါႏွင္႔။


#
ျဖတ္သန္းခဲ႔ၿပီးတဲ႔ ခရီးေတြကလည္း သိပ္အေရးႀကီးတယ္၊ မေန႔က လုပ္ခဲ႔တာေတြအားလံုးက ဒီေန႔မွာ သမိုင္းပဲ။ သမိုင္းမွာ အမဲစက္ တစ္စက္ထင္သြားရင္ တစ္ဘဝလံုး စိုးမိုးသြားေရာ။


#
ေႏွးခ်င္ေႏွးပါေစ၊ ေျဖးေျဖးပဲ ဆက္သြားပါ။ ခရီးေရာက္ဖို႔ဆိုတာ ေႏွးတာ၊ျမန္တာ ထက္၊ ရပ္မေနဖို႔ပဲလိုတယ္။


#
တစ္ေယာက္ဆင္း၊ တစ္ေယာက္တက္ လူေပါင္းစံုနဲ႔ ပက္သက္ရလိမ္႔မယ္။ ခဏပဲ ရပ္ေပးပါ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေၾကာင္႔ တစ္ေနရာတည္းမွာ ထာဝရ မရပ္မိပါေစနဲ႔။


#
ေငြကို အေရးထားသူကို ေငြနဲ႔ဆက္ဆံ။ ေမတၱာကို တန္ဖိုးထားတဲ႔သူကို ေစတနာနဲ႔ဆက္ဆံ။


#
လမ္းမွန္အတုိင္း ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔တန္းတန္း တည္႔တည္႔သြား။ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင္႔ ကိုယ္႔လမ္းကိုယ္သြားေနခ်ိန္မွာ ေရွ႕က လာပိတ္ရပ္ရင္ေတာ႔ နင္းပစ္လိုက္။ ေသသြားရင္ေတာင္ ရထားမွာ အျပစ္မရွိဘူး။


#
ခရီးဆံုးပန္းတိုင္ကို ေရာက္ခ်င္တဲ႔စိတ္သာ တကယ္ရွိပါေစ။ မုခ်ေရာက္ပါလိမ္႔မည္။


#
အတက္၊ အဆင္းေတြကို ဂရုစိုက္ပါ။ အတက္မွာ ေႏွးၿပီး အဆင္းမွာ ျမန္တာက ေလာကဓမၼတာပဲ၊ အတက္ျမန္ေအာင္ထက္ အဆင္းမွာ အက်နာၿပီး တစ္စစီ ျပဳတ္မထြက္ဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္။


#
ရထားတို႔ ကံၾကမၼာသည္ ေခါင္းတြဲႏွင္႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မူတည္သလို၊ လူတစ္ေယာက္၏ ကံၾကမၼာသည္လည္း ေခါင္းသံုးမႈႏွင္႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မူတည္သည္။


#
လွပမႈရယ္၊ ဥာဏ္ပညာရယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ အတူတြဲေနရိုး မရွိဘူး၊ လွပမႈေတြကို သတိထားပါ၊ ဥာဏ္ကို လႊာသံုးပါ။


#
တစ္ႀကိမ္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ပါ။


#
မိမိ၏ လုပ္ရက္တစ္ခုက ရည္မွန္းထားတဲ႔ ခရီးဆံုးကို ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းေစနိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္လွ်င္ ေလွ်ာ႔လုပ္ပါ။ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ တိုးလုပ္ပါ။


#
အသံေပးရမယ္႔ေနရာ ေရာက္မွ အသံထြက္ပါ။ ဘာသံမွ မထြက္ရမယ္႔အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။


#
သင္႔ဘ၀ခရီးကို တၿခားတစ္ေယာက္ႏွင္႔ မႏိႈင္းယွဥ္ပါႏွင္႔။ အခ်ိန္တိုင္းက သင္႔ခရီး တိုးတက္မႈအတြက္သာ ျဖစ္ပါေစ။


#
ဘာကိုဦးတည္ၿပီး ဘယ္ကိုခရီးဆက္ေနမွန္း ကိုယ္႔ကိုယ္ကို မသိတဲ႔လူတစ္ေယာက္အတြက္ ရာသီဥတု ဘယ္ေလာက္ သာယာသာယာ၊ လမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း အက်ိဳးမျပဳနိုင္ဘူး။


#
ဘဝဆိုတာ တကယ္ပဲ ရထားတစီး၊ ဘူတာတစ္ခုက ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ဆိုရင္၊ က်ေနာ္ ဘဝ ရထားလည္း သံလမ္းေပၚမွာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ခုတ္ေမာင္းရင္း ဒီေန႔မွာပဲ ဘူတာနံပါတ္ ၂၃ ကို ျဖတ္သန္းလိုက္ပါၿပီ။

              ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Feb 8, 2012

အေတြးစကားမ်ား(၂)

အသိပညာႏွင့္ ထိန္းကြပ္ေသာအလွ
                   မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ေမြးသည္ကစျပီး ေသသည္အထိ သံုးစြဲသြားႏိုင္တာဟာ ရုပ္ရည္
မဟုတ္ဘူး။
         အသိပညာသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္းသိတယ္။
         လွပတဲ့ရုပ္ရည္ကို ပညာနဲ႕ကြပ္ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာ
         အလွဟာပိုျပီး ေတာက္ေျပာင္လာတယ္ဆိုတာကိုလည္းသိတယ္။
         ဒါေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းပတ္၀န္းက်င္ကစျပီး သတိၾကီးစြာနဲ႕ဆင္ျခင္ေနထိုင္တယ္။
         အဲဒီမိန္းကေလးမ်ိဳးဟာ ရွားတာေတာ့အမွန္ပဲ။
         ဒါေပမဲ့ပတ္၀န္းက်င္ကကိုပဲ ျပန္ျပီးေလးစားရိုေသျခင္း၊
         ခ်စ္ခင္ျခင္းခံရတာကေတာ့ အဲဒီမိန္းကေလးမ်ိဳးေတြသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။
                                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္


ေဒါင္းျမီးေတြရဲ႕ အလွ
                ေဒါင္းျမီးရဲ႕ အလွဟာ ေဒါင္းေတြရဲ႕ အသက္ကို အႏၲရာယ္ျပဳေနတယ္၊
                ေဒါင္းသားကို စားခ်င္တာထက္ ေဒါင္းျမီးကိုလိုခ်င္ၾကလို႕ေဒါင္းေတြကို သတ္ေနၾကတာမဟုတ္
လား။
                မိန္းကေလးေတြမွာလည္း လွရင္ အဲဒီအလွဟာ အႏၲရာယ္တစ္ခုလို ျဖစ္လာတက္တယ္။
                                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္


ငယ္ငယ္မွာ စန္းပြင့္လြန္းရင္
                လွရင္ စန္းပြင့္စျမဲေပါ့။
                ဒါေပမယ့္ ငယ္ငယ္မွာ စန္းပြင့္ လြန္းရင္
                ဘ၀မွာ လာဘ္တိတ္သြားတက္တာကို သတိျပဳသင့္တယ္။
                                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္


အေပါင္းအသင္း ပတ္၀န္းက်င္
                 လူဆိုတာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုထဲမွာေတာ့ အျမဲေရာက္ေနရတာမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့......
(၁)  “ အေပါင္းအသင္း ပတ္၀န္းက်င္ဟာ သိပ္အေရးၾကီးတယ္ ” ဆိုတာကို ခိုင္ခိုင္မာမာ လကၡံထားသင့္
ပါတယ္။
(၂)  မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို မၾကာခဏ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားစစ္ေဆးေနသင့္တယ္။
(၃)  မေကာင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို စြဲလမ္းတြယ္တာေနမိျပီဆိုရင္. . .“ ငါဘ၀ နစ္မြန္းဖို႕ေသခ်ာေနျပီ ” 
ရယ္လို႕ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ခိုင္ခိုင္မာမာ သတ္မွတ္သင့္ပါတယ္။
(၄)  မေကာင္းတဲ့အစြဲ၊ မေကာင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းတဲ့အစြဲ၊ ေကာင္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ အစား
ထိုးျပီး ျဖတ္ဖို႕ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။
                                                                                                 မ်ိဳးဆက္သစ္


လူမိုက္ႏွင့္လူလိမၼာ
               လူလိမၼာတို႕သည္ တစ္ပါးသူ၏အမွားမွ သင္ခန္းစာကိုယူတတ္၏။
               လူမိုက္တို႕ကား ကိုယ္ပိုင္မွားမွ သင္ခန္းစာကိုရၾက၏။
               ပုိ၍မိုက္မဲေသာသူတို႕ကား ကိုယ္တိုင္မွားပါလ်က္ႏွင့္ပင္ သင္ခန္းစာမယူတက္ၾကကုန္။
                                                                                                 မ်ိဳးဆက္သစ္


ဘ၀ သတၱိ
               ေမြးရာပါဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမရိွရင္ လူေတြဟာ ဘယ္သူ႕ထက္ဘယ္သူကမွ ပိုျပီးဥာဏ္ 
မေကာင္းၾကပါဘူး။ သတၱိေကာင္းတဲ့သူ၊သတၱိပ်ိဳးေထာင္ရေကာင္းမွန္းသိတဲ့သူ၊ ၾကာရွည္ခံေအာင္ေလ့ က်င့္ႏိုင္တဲ့သူဟာ စာေမးပြဲလို အေသးအဖြဲကိစၥမ်ိဳးမွာသာမဟုတ္ အရာရာမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကတာပါပဲ။
                                                                                                   မ်ိဳးဆက္သစ္


ဦးေႏွာက္ စိန္ေခၚမႈ
                လက္ေ၀ွ႕ၾကိဳး၀ိုင္း သတၱိမ်ိဳးဆိုတာက လက္ေ၀ွ႕ထိုးႏိုင္ခ်ိန္ေလာက္မွာပဲ လိုအပ္တာ။ လက္ေ၀ွ႕
ထိုးႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္ထိသာ လိုအပ္တာ။ “ ဦးေႏွာက္စိန္ေခၚမႈ ” ကိုလက္ခံ၀ံ့တဲ့သတၱိဆိုတာက 
ေသသည္ အထိသံုးစြဲၾကရမွာ။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


အားႏြဲ႕သူလား
                မိန္းကေလးေတြကို “ အားႏြဲ႕သူ ” လို႕ ေအာက္ေမ့တက္ၾကတယ္။
                ခြန္အားသာ ႏြဲ႕ခ်င္ႏြဲ႕မယ္ သတၱိေတာ့ မႏြဲ႕ၾကတာ အမွန္ပဲ။
                                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္


သူရသတၱိရွင္
                 ေရွးေခတ္ကဆိုရင္ “ ေယာကၤ်ားေဖာင္စီး၊ မိန္းမ မီးေန ” တဲ့။ မ်ိဳးဆက္သစ္ အသက္ကေလး
တစ္ေခ်ာင္းကို မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမိခင္က အသက္စြန္႕ျပီး ေမြးလိုက္ရတာလို႕ဆိုသင့္တယ္။ မိခင္တစ္ေယာက္
ရဲ႕ တျခားေက်းဇူးေတြကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ဦး။ ကေလးေမြး၀ံ့တဲ့ “ သူရသတၱိရွင္ ” တစ္ဦးအျဖစ္ေလာက္
နဲ႕ကိုပဲ ဘယ္ေလာက္ အံ့ၾသၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းေနျပီလဲ။
                                                                                                     မ်ိဳးဆက္သစ္


ယံုၾကည္ခ်က္ စြန္႕လႊတ္ဖို႕
                အမွန္တရားအတြက္ ဥစၥာစည္းစိမ္အေျခြအရံ စြန္႕လႊတ္ဖို႕အတြက္သာ သတိၱလိုအပ္တာမ
ဟုတ္ဘူး။ ယံုၾကည္ခ်က္တခု (မွားတယ္လို႕ထင္လာရင္) စြန္႕လႊတ္ဖို႕ေတာင္မွ သတၱိလိုအပ္တယ္။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


စာရိတၱႏွင့္ သတၱိ
               “ သတၱိရိွတဲ့ လူဆိုး ” ရယ္လို႕ရိွႏိုင္တယ္။
               ဒါေပမဲ့ “ သတိၱမရိွတဲ့ လူေကာင္း ” ရယ္လို႕ဘယ္ေတာ့မွမရိွႏိုင္ဘူး။
               မေကာင္းဘဲ ရဲႏိုင္တယ္၊ မရဲဘဲ မေကာင္းႏိုင္ဘူး၊
               ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႕လဲ ေကာင္းခ်င္ရင္ ရဲၾက။
                                                                                                   မ်ိဳးဆက္သစ္Feb 5, 2012

အေတြးစကားမ်ား(၁)

မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ဥာဏ္
                 ပညာသင္တယ္ဆိုတာ မွတ္ဥာဏ္က်င့္႐ံုေလာက္နဲ႕ ျပီးတာမွမဟုတ္ဘဲ။ ထိုးထြင္းျပီး က်ိဳးေၾကာင္း
ဆင္ျခင္ တက္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးရတာမဟုတ္လား။ ဒီအတိုင္သာ သြားေနၾကလို႕ရိွရင္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ ေျပာဖူးတဲ့ဟာသေလးလို ျဖစ္သြားမွာေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီဟာသေလးက....
ဦးေႏွာက္ျပပြဲၾကီးတစ္ခုလုပ္သတဲ့။ ဦးေႏွာက္သီးသီးေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကိုလည္း ေရးထားသတဲ့။ အဂၤလိပ္ ဦးေနွာက္၊ အေမရိကန္ ဦးေႏွာက္၊ ဂ်ပန္ ဦးေနွာက္၊ တရုတ္ ဦးေႏွာက္၊ ဗမာ ဦးေနွာက္ စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံုေပါ့
ေလ။ အဲဒီမွာ ထူးထူးျခားျခား ဗမာ ဦးေႏွာက္က ေစ်းအၾကီးဆံုး ျဖစ္ေနပါသလဲလို႕ ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ျပပြဲ
တာ၀န္ခံက “ ဗမာ ဦးေႏွာက္က အသစ္စက္စက္ပါ၊ တခါမွ မသံုးရေသးဘူး ” လို႕ျပန္ေျဖသတဲ့။
                                                                              ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                     ေရႊ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၉၃

အရည္အခ်င္း ႏွစ္ရပ္
                ကၽြန္ေတာ္သာ လူငယ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားေပးရမယ္ဆိုရင္ လူငယ္ေတြကို အရည္အခ်င္း
ႏွစ္ရပ္နဲ႕ ျပည့္စံုေေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ့မယ္။ အဲဒါေတြက
(၁)  သတိၱေကာင္းေအာင္
(၂)  ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ သံုးတက္ေအာင္

(၁) အေနနဲ႕ သတိၱေကာင္းေအာင္ဆိုတာက လက္သီးခ်င္း ထိုး၀ံ့ေအာင္၊ ရိုက္၀ံ့ႏွက္၀ံ့ေအာင္၊ သတ္ရဲေသရဲ
ေအာင္ဆိုတဲ့ ကာယဆိုင္ရာသတိၱမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ မမွန္တာကို မလုပ္ဘူး၊ မေတာ္ေလာဘမရိွ
ေစရဘူး၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို မတ္ေမာျပီး မေတာ္တာကို မလုပ္ဘူး၊ လွ်ာေပၚမွာ ျမက္ပင္ေပါက္ခ်င္ ေပါက္
ပါေစေတာ့ မဟုတ္ မတရားတဲ့နည္းနဲ႕ျဖင့္ ထမင္းမစားဘူးဆိုတဲ့ စာရိတၱသတိၱမ်ိဳးကိုဆိုလိုတာပါ။
(၂) အေနနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္သံုးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆိုတာက ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႕ အမွားအမွန္ကို
ခ်င့္ခ်ိန္တက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ျခင္းပါပဲ။ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္သံုးတဲ့ အေလ့မဖြံ႕ျဖိဳးရင္ လူငယ္ေတြမွာ
အႏၲရာယ္ၾကီး တက္ပါတယ္။
                                                                                     ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                          ေရႊ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၉၃

အရႈံးကို ရင္ဆိုင္၀ံ့ျခင္း
                ( ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၀ ေလာက္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္အမႈထမ္းခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး အိုင္စီမက္စ္
၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦး၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဘာလံုးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ) ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ ရဲရင့္ၾကပါ၏။ သို႕
ေသာ္ အရႈံးကိုရင္ဆိုင္၀ံ့ေသာသတိၱ နည္းပါးၾကသည္ တဲ့။
                                                                                      ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                       ေရႊ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၉၃

ခိုးတာဟာ ခိုးတာပါ
                ဟိုအရင္ လက္၀ဲ၀ါဒ အဲ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေရပန္းစားေနစဥ္ကာလက အရင္းရွင္ စနစ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားနင္းျပားေတြဟာ မခိုးခ်င္ဘဲခိုးရ၊ မဆိုးခ်င္ဘဲ ဆိုးရတဲ့ အျဖစ္
မ်ိဳးေတြ ၾကံဳခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒါေတြလည္း ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀တၳဳေတြဘာေတြ ေရးတဲ့
အခါက်ေတာ့ ၀တၳဳဆရာက လက္လုိက္ျပီး အဲဒီသူခိုးကိုပဲသနားလာေအာင္၊ ခြင့္လႊတ္လာေအာင္၊ ဂရုဏာ
သံနဲ႕ေရးတာမ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မၾကိဳက္ဘူး။ ဘယ္သူခိုးပဲခိုးခိုး၊ ခိုးတာ
ဟာ ခိုးတာပါပဲ။ စနစ္ၾကီးေၾကာင့္ ခိုးျခင္းကို က်ဴးလြန္ရတာကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးခ်င္ေရးေပါ့။ ဒါေပမယ့္
ခိုးတာကို တရားသေယာင္ေယာင္မ်ိဳးေတာ့ မေရးေစခ်င္ဘူး။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                      ေရႊ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၉၃

ကိုယ္မၾကိဳက္တာကို ကိုယ္ကလည္း မလုပ္နဲ႕ေပါ့
                  ကိုယ့္လုပ္အားခကို ေခါင္းပံုျဖတ္တာကို မေက်နပ္လို႕ တံု႕ျပန္ေတာ္လွန္သူဟာ ကိုယ့္အလုပ္
အားနဲ႕ ရတာမဟုတ္လဲ ဘာေၾကာင့္ယူခ်င္ရတာလဲ။ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ကို အဆံုးရႈံးမခံႏိုင္လို႕ တြန္းလွန္တိုက္ ခိုက္သူဟာ ကိုယ္ရပိုင္ခြင့္မရိွတာကိုလည္း မယူဘူးဆိုတဲ့ စာရိတၱသတၱိမ်ိဳးေမြးႏိုင္ရမွာေပါ့။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                     ေရႊ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၉၃

ခဏေလာက္ ရပ္ျပီး စဥ္းစားျခင္း
                 မက္လံုးေပးလိုက္၊ လွန္႕လိုက္ႏွင့္လုပ္စားၾကသူမ်ား၏ ေခတ္မွာ မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို
ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ေရႊကို ပြားေပးမည္ဟု အယံုသြင္းျပီး ေရႊကို လိမ္ယူသြားတာေတြ၊ ေပ်ာက္ေစဆရာ ဆို
တာမ်ိဳးေတြ မၾကာခဏ ၾကားေနရပါသည္။ ဤသည္မွာ ခဏေလာက္ကေလး ရပ္ျပီး က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္
ေလ့ မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵစြဲကင္းေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ိဳး ရႏိုင္ရန္မလြယ္လွေၾကာင္း
ကၽြန္ေတာ္ သိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခဏေလာက္ရပ္ျပီး စဥ္းစားလုိက္ခ်င္သည့္အေလ့မ်ိဳးကို ထူေထာင္ႏိုင္
လွ်င္ေတာ့ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု ေအာက္ေမ့မိပါသည္။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                ေရႊ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၉၃

ေသရမွာထက္ ေၾကာက္တဲ့ ကိစၥ
                  အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကို ခဏေလာက္ကေလး ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျပီး စဥ္းစားလိုက္မည္ဆိုလွ်င္
ယုတၱိရိွေၾကာင္း၊ ယုတၱိမရိွေၾကာင္း သိလိုက္ႏို္င္ပါသည္။ ( သို႕ေသာ္ မစဥ္းစားခ်င္ၾကပါ။ ) ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕
ေသာပညာရိွၾကီးမ်ားက လူေတြ အေၾကာက္ဆံုးေသာ အရာမွာစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ ကမာၻေက်ာ္ဒႆနပညာရွင္ၾကီး ဘာထရန္ ရပ္ဆယ္လ္ က လူအားလုံးေလာက္နီးနီးမွာ စဥ္းစားရ
မည္ကို ေသရမွာထက္ပိုေၾကာက္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မစဥ္းစားဘဲ ေသကုန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရက္ရက္
စက္စက္ ေျပာခဲ့ျခင္းမွာ မလြန္လွဟု ေအာက္ေမ့မိပါသည္။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                 ေရႊ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၉၃

ရွက္စရာကို ရွက္တတ္ရမွာပဲ
                  သမိုင္းကို ျပန္ျပီး ေလ့လာလို႕ ရွက္စရာေတြ႕ရင္
                  ကိုယ့္လူမ်ိဳး ညံ့ခဲ့တာေတြ ျပန္ေတြ႕ရင္ ရွက္ကို ရွက္ရမွာပဲ။
                  ရွက္စရာကို ရွက္ရမွန္းကို မသိတာက ပိုျပီးရွက္စရာ ေကာင္းတယ္။
                  အဲဒီလို ညံ့တဲ့အျဖစ္မ်ိဳးကို ေနာက္ထပ္မေရာက္ရေအာင္
                  တစ္မ်ိဳးသားလံုး တက္ညီလက္ညီၾကိဳးစားၾကရမွာပဲ မဟုတ္လား။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                ေရႊ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၉၃

                 ဆရာၾကီးဦးေအာင္သင္း အား ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါသည္။

Feb 4, 2012

ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္

၁။    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
၂။    ဒုတိယသမၼတ (၁)
၃။    ဒုတိယသမၼတ (၂)
၄။    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၅။    အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၆။    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္
၇။    တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၈။    ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးဥကၠဌ
၉။    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ
၁၀။  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၁၁။  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ
၁၂။  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ
၁၃။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား
၁၄။  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၁၅။  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၁၆။  ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠဌ
၁၇။  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
၁၈။  ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)
၁၉။  တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား
၂၀။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ား
၂၁။  ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးအဖြဲ႔၀င္မ်ား
၂၂။  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား
၂၃။  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
၂၄။  ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
၂၅။  လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
၂၆။  အစိုးရအာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
၂၇။  တိုင္းမွဴးမ်ား
၂၈။  ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား
၂၉။  ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၃၀။  ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၃၁။  ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၊အဖြဲ႕၀င္မ်ား
၃၂။  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ား
၃၃။  တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား
၃၄။  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား