Feb 5, 2012

အေတြးစကားမ်ား(၁)

မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ဥာဏ္
                 ပညာသင္တယ္ဆိုတာ မွတ္ဥာဏ္က်င့္႐ံုေလာက္နဲ႕ ျပီးတာမွမဟုတ္ဘဲ။ ထိုးထြင္းျပီး က်ိဳးေၾကာင္း
ဆင္ျခင္ တက္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးရတာမဟုတ္လား။ ဒီအတိုင္သာ သြားေနၾကလို႕ရိွရင္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ ေျပာဖူးတဲ့ဟာသေလးလို ျဖစ္သြားမွာေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီဟာသေလးက....
ဦးေႏွာက္ျပပြဲၾကီးတစ္ခုလုပ္သတဲ့။ ဦးေႏွာက္သီးသီးေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကိုလည္း ေရးထားသတဲ့။ အဂၤလိပ္ ဦးေနွာက္၊ အေမရိကန္ ဦးေႏွာက္၊ ဂ်ပန္ ဦးေနွာက္၊ တရုတ္ ဦးေႏွာက္၊ ဗမာ ဦးေနွာက္ စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံုေပါ့
ေလ။ အဲဒီမွာ ထူးထူးျခားျခား ဗမာ ဦးေႏွာက္က ေစ်းအၾကီးဆံုး ျဖစ္ေနပါသလဲလို႕ ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ျပပြဲ
တာ၀န္ခံက “ ဗမာ ဦးေႏွာက္က အသစ္စက္စက္ပါ၊ တခါမွ မသံုးရေသးဘူး ” လို႕ျပန္ေျဖသတဲ့။
                                                                              ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                     ေရႊ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၉၃

အရည္အခ်င္း ႏွစ္ရပ္
                ကၽြန္ေတာ္သာ လူငယ္ေတြကိုေလ့လာသင္ၾကားေပးရမယ္ဆိုရင္ လူငယ္ေတြကို အရည္အခ်င္း
ႏွစ္ရပ္နဲ႕ ျပည့္စံုေေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ့မယ္။ အဲဒါေတြက
(၁)  သတိၱေကာင္းေအာင္
(၂)  ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ သံုးတက္ေအာင္

(၁) အေနနဲ႕ သတိၱေကာင္းေအာင္ဆိုတာက လက္သီးခ်င္း ထိုး၀ံ့ေအာင္၊ ရိုက္၀ံ့ႏွက္၀ံ့ေအာင္၊ သတ္ရဲေသရဲ
ေအာင္ဆိုတဲ့ ကာယဆိုင္ရာသတိၱမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ မမွန္တာကို မလုပ္ဘူး၊ မေတာ္ေလာဘမရိွ
ေစရဘူး၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို မတ္ေမာျပီး မေတာ္တာကို မလုပ္ဘူး၊ လွ်ာေပၚမွာ ျမက္ပင္ေပါက္ခ်င္ ေပါက္
ပါေစေတာ့ မဟုတ္ မတရားတဲ့နည္းနဲ႕ျဖင့္ ထမင္းမစားဘူးဆိုတဲ့ စာရိတၱသတိၱမ်ိဳးကိုဆိုလိုတာပါ။
(၂) အေနနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္သံုးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆိုတာက ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႕ အမွားအမွန္ကို
ခ်င့္ခ်ိန္တက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးလိုက္ျခင္းပါပဲ။ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္သံုးတဲ့ အေလ့မဖြံ႕ျဖိဳးရင္ လူငယ္ေတြမွာ
အႏၲရာယ္ၾကီး တက္ပါတယ္။
                                                                                     ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                          ေရႊ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၉၃

အရႈံးကို ရင္ဆိုင္၀ံ့ျခင္း
                ( ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၀ ေလာက္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္အမႈထမ္းခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး အိုင္စီမက္စ္
၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦး၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဘာလံုးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ) ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ ရဲရင့္ၾကပါ၏။ သို႕
ေသာ္ အရႈံးကိုရင္ဆိုင္၀ံ့ေသာသတိၱ နည္းပါးၾကသည္ တဲ့။
                                                                                      ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                       ေရႊ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၉၃

ခိုးတာဟာ ခိုးတာပါ
                ဟိုအရင္ လက္၀ဲ၀ါဒ အဲ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေရပန္းစားေနစဥ္ကာလက အရင္းရွင္ စနစ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားနင္းျပားေတြဟာ မခိုးခ်င္ဘဲခိုးရ၊ မဆိုးခ်င္ဘဲ ဆိုးရတဲ့ အျဖစ္
မ်ိဳးေတြ ၾကံဳခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒါေတြလည္း ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀တၳဳေတြဘာေတြ ေရးတဲ့
အခါက်ေတာ့ ၀တၳဳဆရာက လက္လုိက္ျပီး အဲဒီသူခိုးကိုပဲသနားလာေအာင္၊ ခြင့္လႊတ္လာေအာင္၊ ဂရုဏာ
သံနဲ႕ေရးတာမ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မၾကိဳက္ဘူး။ ဘယ္သူခိုးပဲခိုးခိုး၊ ခိုးတာ
ဟာ ခိုးတာပါပဲ။ စနစ္ၾကီးေၾကာင့္ ခိုးျခင္းကို က်ဴးလြန္ရတာကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးခ်င္ေရးေပါ့။ ဒါေပမယ့္
ခိုးတာကို တရားသေယာင္ေယာင္မ်ိဳးေတာ့ မေရးေစခ်င္ဘူး။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                      ေရႊ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၉၃

ကိုယ္မၾကိဳက္တာကို ကိုယ္ကလည္း မလုပ္နဲ႕ေပါ့
                  ကိုယ့္လုပ္အားခကို ေခါင္းပံုျဖတ္တာကို မေက်နပ္လို႕ တံု႕ျပန္ေတာ္လွန္သူဟာ ကိုယ့္အလုပ္
အားနဲ႕ ရတာမဟုတ္လဲ ဘာေၾကာင့္ယူခ်င္ရတာလဲ။ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ကို အဆံုးရႈံးမခံႏိုင္လို႕ တြန္းလွန္တိုက္ ခိုက္သူဟာ ကိုယ္ရပိုင္ခြင့္မရိွတာကိုလည္း မယူဘူးဆိုတဲ့ စာရိတၱသတၱိမ်ိဳးေမြးႏိုင္ရမွာေပါ့။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                     ေရႊ ၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၉၃

ခဏေလာက္ ရပ္ျပီး စဥ္းစားျခင္း
                 မက္လံုးေပးလိုက္၊ လွန္႕လိုက္ႏွင့္လုပ္စားၾကသူမ်ား၏ ေခတ္မွာ မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို
ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ေရႊကို ပြားေပးမည္ဟု အယံုသြင္းျပီး ေရႊကို လိမ္ယူသြားတာေတြ၊ ေပ်ာက္ေစဆရာ ဆို
တာမ်ိဳးေတြ မၾကာခဏ ၾကားေနရပါသည္။ ဤသည္မွာ ခဏေလာက္ကေလး ရပ္ျပီး က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္
ေလ့ မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵစြဲကင္းေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမ်ိဳး ရႏိုင္ရန္မလြယ္လွေၾကာင္း
ကၽြန္ေတာ္ သိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခဏေလာက္ရပ္ျပီး စဥ္းစားလုိက္ခ်င္သည့္အေလ့မ်ိဳးကို ထူေထာင္ႏိုင္
လွ်င္ေတာ့ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု ေအာက္ေမ့မိပါသည္။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                ေရႊ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၉၃

ေသရမွာထက္ ေၾကာက္တဲ့ ကိစၥ
                  အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကို ခဏေလာက္ကေလး ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျပီး စဥ္းစားလိုက္မည္ဆိုလွ်င္
ယုတၱိရိွေၾကာင္း၊ ယုတၱိမရိွေၾကာင္း သိလိုက္ႏို္င္ပါသည္။ ( သို႕ေသာ္ မစဥ္းစားခ်င္ၾကပါ။ ) ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕
ေသာပညာရိွၾကီးမ်ားက လူေတြ အေၾကာက္ဆံုးေသာ အရာမွာစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ ကမာၻေက်ာ္ဒႆနပညာရွင္ၾကီး ဘာထရန္ ရပ္ဆယ္လ္ က လူအားလုံးေလာက္နီးနီးမွာ စဥ္းစားရ
မည္ကို ေသရမွာထက္ပိုေၾကာက္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မစဥ္းစားဘဲ ေသကုန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရက္ရက္
စက္စက္ ေျပာခဲ့ျခင္းမွာ မလြန္လွဟု ေအာက္ေမ့မိပါသည္။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                 ေရႊ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၉၃

ရွက္စရာကို ရွက္တတ္ရမွာပဲ
                  သမိုင္းကို ျပန္ျပီး ေလ့လာလို႕ ရွက္စရာေတြ႕ရင္
                  ကိုယ့္လူမ်ိဳး ညံ့ခဲ့တာေတြ ျပန္ေတြ႕ရင္ ရွက္ကို ရွက္ရမွာပဲ။
                  ရွက္စရာကို ရွက္ရမွန္းကို မသိတာက ပိုျပီးရွက္စရာ ေကာင္းတယ္။
                  အဲဒီလို ညံ့တဲ့အျဖစ္မ်ိဳးကို ေနာက္ထပ္မေရာက္ရေအာင္
                  တစ္မ်ိဳးသားလံုး တက္ညီလက္ညီၾကိဳးစားၾကရမွာပဲ မဟုတ္လား။
                                                                               ေအာင္သင္း စဥ္းစားမိသမွ်
                                                                                ေရႊ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၉၃

                 ဆရာၾကီးဦးေအာင္သင္း အား ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment