Aug 27, 2011

သားသမီးတိုင္းသိေစျခင္

                                       ငါအိုသြားေသာအခါ

-  ငါအိုသြားေသာအခါ ငါဟာ အရင္ကငါမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ငါ့ကိုနားလည္ေပးပါ။စိတ္ရွည္ရွည္ထားဆက္ဆံေပး
   ပါ။
-  ခ်ည့္နဲ႕နဲ႕ လက္ေတြနဲ႕ ထမင္းဟင္းေတြအကၤ် ီေပၚဖိတ္စင္သြားတဲ့အခါအကၤ် ီ၊လံုခ်ည္ဖိုသီဖတ္သီျဖစ္ေန
    တဲ့   အခါ ငါ့ကိုမရြံပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက ငါသုတ္သင္ေပးခဲ့တာေတြကို ေက်းဇူးျပဳျပီး သတိရေပးပါ။
-  အပ္ေၾကာင္းထပ္မက ေျပာဖူးတဲ့စကားေတြ ျပန္ေျပာမိတဲ့အခါစကားမျဖတ္ဘဲ ေက်းဇူးျပဳျပီးနားေထာင္ေပး
   ပါ။ ငယ္ငယ္တုန္းက အိပ္ရာ၀င္တိုင္း တစ္ေထာင့္တစ္ညပံုျပင္ေတြ၊ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္ေတြ၊ ဇာတ္
   ၾကီးဆယ္ဘြဲ႕ေတြ စတဲ့ပံုျပင္ေတြကို မရိုးေအာင္ေျပာရင္း ငါေခ်ာ့သိပ္ခဲ့တာေတြကို သတိရေပးပါ။
-  မလႈပ္ရွားႏိုင္လို႕ ေရခ်ိဳးဖို႕ အကူအညီလိုတဲ့အခါ ငါ့ကို မျငိဳျငင္ပါနဲ႕၊ ငယ္ငယ္တုန္းက ေခ်ာ့တစ္လွည့္
   ေျခာက္တစ္လွည့္ ေရခ်ိဳးေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ပံုရိပ္ေလးကို ျမင္ေယာင္ေပးပါ။
-  ေခတ္သစ္ နည္းပညာေတြကို မသိနားမလည္ခဲ့ရင္ မေလွာင္ပါနဲ႕ ။ ငယ္ငယ္တုန္းက " ဘာေၾကာင့္လဲဆို
   တဲ့ " ေမးခြန္းတိုင္းကို စိတ္ရွည္စြာ ငါျပန္ေျဖခဲ့တာကို သတိရေပးပါ။
-  စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါ ႏြမ္းလ်ျပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အခါ ခြန္အားပါတဲ့ လက္တစ္စံုနဲ႕ ငါ့ကို ကူတြဲေပး
   ၾကပါ။ လမ္းေလွ်ာက္သင္စ အရြယ္တုန္းက တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့တာေတြကို သတိရ
   ေပးပါ။
-  တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ အိုစာသြားတဲ့ ငါ့ကိုၾကည့္ျပီး ၀မ္းမနည္းပါႏွင့္ နားလည္ေပးပါ၊ အားေပးပါ။ အရင္
   တုန္းက လူ႕ဘ၀တက္လမ္းအတြက္ ငါလမ္းညြန္ခဲ့သလို အခုခ်ိန္မွာ ငါ့ဘ၀ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အတြက္ အေဖာ္
   ျပဳေပးပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕ ေအးျမမႈေတြကို ငါျပံဳးျပံဳးေလး လက္ခံမွာပါ။ အဲ့ဒီအျပံဳးေတြထဲမွာ မဆံုးတဲ့ ငါ့
   ေမတၱာေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။

Aug 25, 2011

အိုင္အိုဒင္းဆား (ဘာေၾကာင့္ စားသင့္သလဲ)

                  အိုင္အိုဒင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အဓိကလိုအပ္သည္မွာ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးတည္ေဆာက္ေပးရန္
ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးေသာ ဂလင္းမ်ား (Endocrine Glands)မ်ားစြာရိွသည္။ လည္ပင္း၏ ေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္လိပ္ျပာပံုသဏၭာန္အက်ိတ္ငယ္တစ္ခုရိွသည္။Thyroid Gland ဟုေခၚပါသည္။ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းမွ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။
                  သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းတည္ေဆာက္ရန္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အိုင္အိုဒင္းႏွင့္ တိုင္ရိုဆင္း တို႕လိုအပ္သည္။ တိုင္ရိုဆင္းမွာ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ပရိုတင္း ဓာတ္မွ ရရိွႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္
သည္ တိုင္ရိုဆင္းကို ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း တည္ေဆာက္ရန္လိုေသာ
အိုင္အိုဒင္းကိုမူ လူတို႕စားသံုးေသာ အာဟာရမွပင္ ရရိွႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ တည္
ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။သို႕ျဖစ္ရာ အိုင္အိုဒင္းမွာ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနေပ
သည္။
                 သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေရးၾကီးတာ၀န္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လုပ္
ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွသည္။

၁။ ဇီ၀ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို လွဳံ႕ေဆာ္ျခင္း
                  ခႏၶာကိုယ္ရိွ ကလာပ္စည္းတိုင္း၏ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းက လွဳံ႕ေဆာ္ေပးသည္။
သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္း ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ကလာပ္စည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ညံ့ဖ်င္းသြားႏိုင္သည္။ ဤအ
ခ်က္ေၾကာင့္ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့သျဖင့္ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္း မထုတ္ႏိုင္ေသာအခါ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေႏွးေကြး
ယုတ္ေလ်ာ့သြားျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ေသြးနီဥမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
                   ေသြးနီဥ မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ ေသြးနီဥ
တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ B12 ကိုအစာလမ္းေၾကာင္းမွ ပိုမိုစုပ္ယူေစျခင္းႏွင့္ ရိုးတြင္းျခင္
ဆီအား ေသြးနီဥထုတ္ရန္ လွဳံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းမ်ားကို သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းက စြမ္းေဆာင္ေပးသည္။ သိုင္းရိြဳက္
ေဟာ္မုန္း နည္းျခင္း သို႕မဟုတ္ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသည္ ေသြးအားနည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

၃။ ႏွလံုးခုန္ျခင္းကို လွဳံေဆာ္ေပးမႈ 
                  သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ျမန္ေစႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈကို
ေကာင္းမြန္ေစသည္။ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း နည္းသြားႏိုင္ျပီး၊ ေဟာ္မုန္း လြန္ကဲ
ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျမန္ေစႏိုင္ပါသည္။

၄။ ဗီတာမင္ေအ ၏ အာနိသင္စြမ္းအားရေစျခင္း
                   သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ အသီးအႏွံအရြက္မ်ားတြင္ ပါေသာ ဓာတ္ကို ဗီတာမင္ေအျဖစ္ေအာင္
ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ ဗီတာမင္ေအသည္ မ်က္စိၾကည္လင္မႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္မႈတို႕အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဗီတာမင္ျဖစ္၏။ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ သိုင္ရြိဳက္ေဟာ္မုန္း နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ဗီတာမင္ေအ၏ အာနိ
သင္ညံ့ဖ်င္းပါက မ်က္စိအျမင္ယိုယြင္းျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ နည္းပါးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

၅။ ေသြး၌ ကိုလက္စထေရာ နည္းေစျခင္း
                    ကိုလက္စထေရာဓာတ္မ်ား ေသြး၌လြန္ကဲမ်ားျပားေစျခင္းသည္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊
ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း စသည္တို႕ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္း၏ ထူးျခားေသာ
စြမ္းအင္တစ္ခုမွာ ေသြး၌ ကိုလက္စထေရာပမာဏ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕အတြက္ အိုင္အိုဒင္း
ဆား ေၾကာ္ျငာရာတြင္ " က်န္းမာသန္စြမ္း ေရာဂါကင္းမည္ " ဟုေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။


၆။ ဂလူးကို႕စ္ (Glucose) ကို အစာလမ္းေၾကာင္းမွ စုပ္ယူျခင္း
                   သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ အစာလမ္းေၾကာင္းမွ ဂလူးကို႕စ္ စုပ္ယူျခင္းကို အားေပးကူညီသည္။
ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ ဂလူးကို႕စ္သည္ အေရးၾကီးဆံုး " စြမ္းအင္ " ျဖစ္သည္။ အိုင္အိုဒင္းဆားေၾကာင့္ သိုင္းရြိဳက္
ေဟာ္မုန္း တည္ေဆာက္ႏိုင္သျဖင့္ " စြမ္းအင္ " ျပည့္၀စြာ ရရိွေစႏိုင္ပါသည္။

၇။ မ်ိဳးပြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
                    သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ သားသမီးရရိွေစႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးယပ္ေသြးမွန္ေစျခင္းႏွင့္
ႏို႕တိုက္မိခင္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ႏို႕ထြက္ေစျခင္းတို႕ကို စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့၍ သို္င္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းနည္းလွ်င္ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္ယြင္းသြားၾကမည္ျဖစ္၏။

၈။ အျခားေဟာ္မုန္းမ်ားကို အားေပးကူညီျခင္း
                     ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးရန္အတြက္ ၾကီးထြားေဟာ္မုန္း၊ အင္ဆူလင္(Insulin)၊ အင္ဒရိုဂ်င္
(Androgen)၊ ေကာ္တီကိုစတီးရိြဳက္(Corticosteroid) စေသာေဟာ္မုန္းမ်ား လုိအပ္သည္။ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္
မုန္းသည္ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးေစရန္ အားေပးေသာ အျခားေဟာ္မုန္းမ်ား၏ စြမ္းအင္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားၾကီးထြားမႈ ညံ့ဖ်င္းက လူပုေလးမ်ား
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

၉။ အေရျပားႏူးညံ့မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
                     သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ အေရျပားေအာက္၌ရိွေသာ အသားဓာတ္တစ္မ်ိဳးကို ဖယ္ထုတ္ေပး
သည္။ ေဟာ္မုန္းခ်ိဳ႕တဲ့၍ အသားဓာတ္မ်ား စုပံုလာေသာအခါ အသားအေရမွာ ထူ၍ ၾကမ္းလာသည္။ ခႏၶာ
ကိုယ္၌ ႏူးည့ံေသာ အသားအေရ ရိွေနေစရန္အတြက္ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ အေရးၾကီးသည္။

၁၀။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
                      အိုင္အိုဒင္းဆား ေၾကာ္ျငာရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ဥာဏ္ရည္တိုးေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ားတြင္ရိွေသာ နာ့ဗ္ဆဲလ္(Nerve Cell) မ်ားကို က်န္းမာ
ေစႏိုင္သည္။ အာရံုေၾကာမ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သိုင္းရြိဳက္
ေဟာ္မုန္း လြန္ကဲစြာ နည္းလြန္းပါက ရူးသြပ္ျခင္းအထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သြက္လက္ဖ်က္လတ္ဥာဏ္ရည္
ထက္ျမက္ေစရန္ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေပသည္။
                      သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္တြင္ လုပ္ငန္းၾကီး ၁၀ ရပ္ကိုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္း၌ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရိွေသးသည္ျဖစ္သည္။ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းသည္-
          ၁။ ခႏၶာကိုယ္ထြားက်ိဳင္းသန္မာေစျခင္း၊
          ၂။ ေသြးအားေကာင္းေစျခင္း၊
          ၃။ အေရျပား ႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊
          ၄။ ေရာဂါဘယကင္းစင္ေစျခင္း၊
          ၅။ သားသမီးရေစႏိုင္ျခင္း၊
          ၆။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးယပ္ေသြးမွန္ေစျခင္း၊
          ၇။ ခႏၶာကိုယ္ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေစျခင္း၊
          ၈။ မ်က္စိအျမင္ ၾကည္လင္ေစျခင္း၊
          ၉။ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေစျခင္း၊
        ၁၀။ စြမ္းအားေကာင္းေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးမ်ားကို ရရိွေစႏိုင္သည္။
                 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အထက္ပါအက်ိဳးမ်ားကို ရရန္ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းလုိသည္။ သိုင္းရိြဳက္
ေဟာ္မုန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အုိင္အိုဒင္းရိွမွ ျဖစ္မည္။ အုိင္အိုဒင္းဆား စားျခင္းျဖင့္ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ ရ
ရိွႏိုင္သည္။ အိုင္အိုဒင္းကို ပင္လယ္မွ ထြက္ရိွေသာ အသားငါးမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္ႏွင့္ မေ၀းေသာ
ေဒသမွထြက္ရိွသည့္ အသီးအရြက္မ်ားမွလည္ေကာင္း ရရိွႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Aug 24, 2011

မွတ္သားဖြယ္ရာအျဖာျဖာ (၂)ေနသာေနေပမယ့္ မိုးဘာေၾကာင့္ရြာတာလဲ။
             တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေနသာေနတာေတာင္မွ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မိုးတိမ္မရိွတာေတာင္မွ မိုးရြာတယ္။ ဒါကို
ေနေရာင္ေရပန္း ေနပူမိုးရြာလို႕ ေခၚတယ္။ ေလျပင္းေတြက အေ၀းမွာရိွတဲ့ တိမ္ေတြကတစ္ဆင့္ မိုးကို သယ္
လာတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ေနေရာင္ေရပန္းဟာ အလြန္ျမင့္တဲ့ တိမ္ေတြထဲကေန ရြာခ်လာတဲ့ မိုး ျဖစ္
တယ္။ မိုးက  ေျမျပင္ေပၚမေရာက္ခင္မွာပဲ အဲဒီတိမ္ေတြက ကြယ္ေပ်ာက္သြားတယ္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
သက္တန္႕ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ။
                သက္တန္႕ေတြကို ညမွာ မျမင္ရဘူးဆိုတာ မင္းသတိထားမိလိမ့္မယ္။ တိမ္ထူတဲ့ေန႕ေတြနဲ႕ မိုးရြာ
ေနတဲ့အခါမွာလည္း သူတို႕ကို မင္း မျမင္ရဘူး။ မိုးရြာျပီး ၾကည္လင္သြားတဲ့အခါ ေတြနဲ႕ ေနပူတုန္း မိုးရြာေန
တဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ သက္တန္႕ေတြေပၚေပါက္လာတယ္။ ေလထဲမွာရိွတဲ့ ေရစက္ေလးေတြကို ေနေရာင္ျခည္
အလင္းျပန္တဲ့အခါေတြမွာ သက္တန္႕ကို ေတြ႕ႏိုင္တယ္။


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ေတာင္ထိပ္ဟာ ေနေရာင္နဲ႕ ပိုနီးေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ပိုေအးတာလဲ။
            ေနေရာင္ဟာ ပထမဦးစြာ ကမာၻ႕ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို ပူေႏြးေစတယ္။ ျပီးမွသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္နားက
ေလထုကို ေႏြးေစတယ္။ ေႏြးတဲ့ေလဟာ ပြျပီး ပိုၾကီးမားလာတယ္။ အဲ့ဒီအခါ ေအးေနေသးတဲ့ ေကာင္းကင္
ထက္ကို ျမင့္တက္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ အနိမ့္ပိုင္းက ကုန္းေျမက ပူေႏြးေနစဥ္မွာေတာင္ အျမင့္မွာေတာ့
ေအးေနေသးတာ ျဖစ္တယ္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ေရွးဦးလူသားေတြဟာ ဘာနဲ႕တူသလဲ။
           ပထမဆံုး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္သန္းေလာက္က အေရွ႕အာဖရိကမွာ ေနခဲ့တာ
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ သူတို႕ရဲ႕ မ်က္နွာေတြဟာ လူ၀ံနဲ႕တူျပီး ခႏၶာကိုယ္မွာ အေမြးေတြနဲ႕ ဖံုးအုပ္ထားတယ္။
သူတို႕ဟာ တည့္မတ္စြာ လမ္းေလွ်ာက္ၾကျပီး တုတ္ေခ်ာင္းေတြ၊ ေက်ာက္တံုးေတြနဲ႕ အရိုးေတြကို လက္နက္
ကိရိယာအေနနဲ႕ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတယ္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ဘာေၾကာင့္ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြမွာ ဒီေလာက္ရွည္လ်ားတဲ့ နာမည္ေတြ ရိွတာလဲ။
          ဒိုင္ႏိုေဆာေတြရဲ႕ နာမည္ေတြဟာ ရွုပ္ေထြးသေယာင္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုစီက သူတို႕ရဲ႕ ပိုင္ရွင္နဲ႕
ပတ္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေနတယ္။ နာမည္ေတြကို ဂရိနဲ႕ လက္တင္အသံုးအႏွုန္းေတြနဲ႕ ေပးထား
တယ္။ ဒိုင္ႏိုေဆာဆိုတဲ့ စာလံုးကိုယ္၌ကိုက အိမ္ေျမွာင္ဆိုး ဆိုျပီး အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ကိုရီသိုေစာရပ္စ္က သံ
ခေမာက္ပါတဲ့ တြားသြားေကာင္လို႕ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ အလာမို ေစာရပ္စ္က အလာမိုက အိမ္ေျမွာင္ကိုေခၚ
တယ္။ ထရိုင္ဆာရာေတာ့ပ္စ္ကို ခ်ိဳသံုးခုနဲ႕ မ်က္ႏွာလို႕ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ သိုင္ရန္ႏိုေစာရပ္စ္ကို ႏိုင္လိုမင္း
ထက္လုပ္တဲ့ တြားသြားေကာင္လို႕ ေခၚတယ္။ ပခိုင္ဆီဖလိုေစာရပ္စ္ကေတာ့ ေခါင္းထူၾကီးနဲ႕ တြားသြား
ေကာင္လို႕ အဓိပၸာယ္ရတယ္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------တိရစာၦန္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ကုန္းေပၚမွာ စတင္ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသလဲ။         
          အေစာဆံုးသတၱ၀ါေတြဟာ ေရထဲမွာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ အပင္ေတြက ကုန္းေပၚမွာစျပီး
ေပါက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ အပင္ေတြဟာ အစာအရင္းအျမစ္ကို ေပးတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕တိရစာၦန္ေတြက ေရထဲက
ထြက္လာခဲ့တယ္။ သူတို႕ဟာ အသက္ရွဴဖို႕အတြက္ ပါးဟက္ေတြအစား အဆုတ္ေတြကို ဖြံ႕ျဖိဳးေစခဲ့တယ္။ သူ
တို႕ရဲ႕ ဆူးေတာင္ေတြဟာ ကုန္းမွာေရြ႕လ်ားတဲ့အခါ ကူညီေပးမယ့္ ေျခေထာက္ေတြအျဖစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာခဲ့တယ္။
ပထမဆံုး ကုန္းေပၚကို ေရာက္လာခဲ့တာကေတာ့ အစ္ခ်္သိုင္ယိုစတီးဂါးလို႕ ေခၚတဲ့ ကုန္းေနေရေန သတၱ၀ါ
ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႕မွာ ငါးလို ေခါင္းနဲ႕ အျမီးေတြရိွေပမယ့္ သန္မာတဲ့ေက်ာရိုးေတြနဲ႕ တုတ္တဲ့ ေျခ
ေထာက္ေတြလည္း ပါရိွတယ္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
           
           

Aug 22, 2011

လူၾကီးစကား (၃) (ေနသူညြန္႕)

              " ဇြဲ " ဆိုတာဘာလဲ...... သိလား၊
        ဘယ္ေတာ့မွမေလ်ာ့တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကိုေခၚတာ
               မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြဟာ
          လိုခ်င္တဲ့အရာကို ၾကိဳးစားၾကည့္ဖို႕ေတာ့
                  မပ်က္ကြက္ၾကပါဘူး
          ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းေလးခက္ခဲလာတာနဲ႕
           လက္ေလွ်ာ့လိုက္တတ္ၾကတယ္
   တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ သိပ္ႏွေျမာဖို႕ ေကာင္းတာပဲ
           သူတို႕လက္ေလွ်ာ့မိလိုက္တာဟာ
ေအာင္ျမင္ဖို႕ လက္တစ္ကမ္းအလိုမွာ ျဖစ္ေနတတ္တယ္
        ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုအၾကံေပးခ်င္တယ္
     ဘယ္ေတာ့မွ (ဘယ္ေတာ့မွ) လက္မေလွ်ာ့ပါနဲ႕
      ဒါဆို အျမဲတမ္း မင္းလိုခ်င္တာရလိမ့္မယ္။

                                                                     မင္းရဲ႕
                                                                  တည့္မတ္သူ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ကိစၥအၾကီးၾကီးေတြကို ကိုင္တြယ္ရျပီဆိုရင္
  ခက္ခဲနက္နဲလြန္းတာေတြကို ဆည္းပူးရမယ္ဆိုရင္
                       ျဖည္းျဖည္းျခင္း
                 တစ္ခုျပီးတစ္ခု လုပ္သြား
                 တစ္ခုလံုးကို ျခံဳမၾကည့္နဲ႕
              တစ္ပိုင္းခ်င္းစီၾကည့္ျပီး လုပ္။

                                                            မင္းရဲ႕
                                                      ထပ္တူခံစားသူ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 တစ္ခါတစ္ေလမွာ
        ျငင္းဆန္တတ္တာဟာ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ပဲ
               မင္းလိုခ်င္တဲ့ ျမင့္ျမင့္မားမားကိစၥတစ္ခု
                  အေကာင္အထည္မေပၚခင္မွာ။
  အလယ္အလတ္ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႕လဲ ၾကံဳရတတ္တယ္။
 ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါက မင္းတကယ္လိုခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္
                                 မင္းျငင္းဆန္ပါ၊
                         ပင္လယ္ကိုေရာက္ခ်င္ရင္
          ျမစ္ေလာက္ေခ်ာင္းေလာက္မွာ မင္းေပ်ာ္ေမြ႕ေနလို
                                  ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊
     ျငင္းဆန္ျပီးရင္လည္း မင္းသတိထားရမွာ တစ္ခုရိွေသးတယ္     
                          ဘယ္ေတာ့မွ ေနာင္တမရနဲ႕
                        မင္းလိုခ်င္တာကိုပဲ အာရံုစိုက္
   တစ္ခါတစ္ေလမွာ....ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြဟာ
                   မက္ေမာဖို႕ ေကာင္းေနတာ မွန္တယ္
                              ဒါေပမယ့္.........
                     အဲ့ဒါေတြကို သြားယူလိုက္ရင္
          မင္းေလွ်ာက္ရမယ့္ခရီးမွာ အဟန္႕အတားျဖစ္ျပီး
မင္းတကယ္ဦးတည္တဲ့ဆီ မေရာက္ဘဲျဖစ္သြားတတ္တယ္။

                                                                                မင္းရဲ႕
                                                                            အားေပးသူ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               လူမွာအရမ္းအေရးၾကီးတာ တစ္ခုရိွတယ္၊
                       " ဆင္ျခင္ဥာဏ္ "  ပဲ။
             ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေရကို ေသာက္တဲ့အခါ
             ေရစစ္စကာကို ျဖတ္သန္းျပီးတဲ့ေရကိုမွ
                    ေသာက္တတ္ၾကသလို
     ဘ၀မွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စရာေတြၾကံဳလာတိုင္း
                ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကို ျဖတ္သန္းျပီးမွ
         ေပၚလာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ပါ။

                                                                                   မင္းရဲ႕
                                                                          ေသေဖာ္ရွင္ဖက္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        အားကစားပြဲေတြ ၾကည့္ဖူးမွာေပါ့
                                  တစ္ခ်ိဳ႕ပြဲစဥ္မွာ
           ခ်န္ပီယံေတြ အရည္အေသြးက်ေနတာမ်ိဳးေတြကို
                              ၾကံဳရတတ္တယ္။
                                   ဒါေပမယ့္
                  ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဘာပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့
                     ေနာက္ဆံုးမွာ ခ်န္ပီယံဟာ
         ဘယ္ေတာ့မွ ပိုးစိုးပက္စက္ျဖစ္မသြားတတ္ပါဘူး၊
                      အဲ့ဒါ ဘာလို႕လဲသိလား
  ငါဟာခ်န္ပီယံပဲ၊ ငါဒီေလာက္ေလးေတာ့ လုပ္ႏိုင္ရမယ္
          ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ သိပ္အဓိကက်တယ္။
                         လူတိုင္း ဘ၀မွာ
              အဲ့ဒီလိုစိတ္မ်ိဳးထားျပီး လုပ္ကိုင္ရင္
                     အႏိုင္မရေတာင္
       ဘယ္ေတာ့မွ ပိုးစိုးပက္စက္ျဖစ္မသြားဘူး။

                                                                                  မင္းရဲ႕
                                                                            ဦးေဆာင္သူ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    အေျခအေနတစ္ခုကို
               မင္းျငင္းဆန္လိုလည္းမရဘူး
      ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႕လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္
          ရယ္ေမာျပီး တည့္တည့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕
                   အားထုတ္ပါ..............၊
                                                                              မင္းရဲ႕
                                                                            ဆံုးမသူ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 ပညာဆိုတာ ဘာလဲ.......သိလား၊
             အလုပ္တစ္ခုခုကို မင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အခါ
                  မင္းလုပ္ေနတာဘာလဲလို႕သိတာရယ္
                      မင္းလုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ
             ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရိွႏိုင္လဲလို႕
                    သိတာရယ္ ........ကိုေခၚတာ၊
                            ဘာပဲလုပ္လုပ္
                 မင္းဘာလုပ္ေနတာမွန္းလဲ သိရမယ္
           ဒီလိုလုပ္လို႕ ဘာျဖစ္လာမယ္မွန္းလဲ သိရမယ္
            ဒါမွ တကယ္ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ကိုင္မႈျဖစ္ျပီး
            တကယ္ထိေရာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကိုရမယ္
                     လမ္းေလွ်ာက္သလိုေပါ့
              ကိုယ္ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းကိုလည္းျမင္
          ကိုယ္ဦးတည္ခဲ့ ခရီးပန္းတိုင္ကိုလည္း ျမင္မွ
                         ခရီးတြင္မယ္၊
                ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ မျမင္မကန္းနဲ႕
           မ်က္စိမိွတ္ျပီး ရမ္းေလွ်ာက္ေနရင္ေတာ့
             မင္းဘယ္ကိုမွ ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။

                                                                         မင္းရဲ႕
                                                                 ဘက္ေတာ္သား

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ဆံုးမစာ

အုိးမဖုတ္ခင္ အုိးလုပ္စဥ္၀ယ္
အုိးတြင္ႏွိပ္ခတ္ တံဆိပ္မွတ္ကား
မျပတ္မစဲ အုိးပင္ကြဲလည္း
အၿမဲမေသြ တည္ရွိေနသုိ႔
ထုိထုိေသြးသား ကေလးမ်ားသုိ႔
ဘုရားတံဆိပ္ ဘာသာစိတ္ကုိ
ခပ္ႏွိပ္ႏိုင္မွ သက္ဆံုးက်ေအာင္
ဗုဒၶ၀ါဒီ စြဲ၍တည္မည္
ကုိယ္စီတံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ေသာ၀္။ ။