Feb 4, 2012

ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္

၁။    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
၂။    ဒုတိယသမၼတ (၁)
၃။    ဒုတိယသမၼတ (၂)
၄။    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၅။    အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၆။    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္
၇။    တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၈။    ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးဥကၠဌ
၉။    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ
၁၀။  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၁၁။  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ
၁၂။  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ
၁၃။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား
၁၄။  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၁၅။  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၁၆။  ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠဌ
၁၇။  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
၁၈။  ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)
၁၉။  တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား
၂၀။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ား
၂၁။  ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးအဖြဲ႔၀င္မ်ား
၂၂။  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား
၂၃။  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
၂၄။  ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
၂၅။  လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
၂၆။  အစိုးရအာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
၂၇။  တိုင္းမွဴးမ်ား
၂၈။  ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား
၂၉။  ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၃၀။  ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၃၁။  ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၊အဖြဲ႕၀င္မ်ား
၃၂။  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ား
၃၃။  တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား
၃၄။  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား

Feb 3, 2012

လူတိုင္းမွာအလားလာရိွတယ္ (၄)

ADVERSITY causes some men to break, others to break records.
                                                WiLLIAM ARTHUR WARD
ဘယ္လို လူစားလဲ
               ျပႆနာ အခက္အခဲကို အေၾကာင္းျပဳျပီး လူတခ်ိဳ႕က ဦးက်ိဳးက်တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စံခ်ိန္ေတြ
ပါ ခ်ိဳးျပတယ္။
                                                                                                   ၀ီလ်မ္ အာသာ ၀ပ္ဒ္


YEARN to understand first and to be understood second.
                                              BECA LEWIS ALLEN
ထက္သန္ျပင္းျပစိတ္
               နားလည္ခ်င္စိတ္ ျပင္းျပဖို႕က ပထမ၊ နားလည္ေအာင္ လုပ္ဖို႕က ဒုတိယ။
                                                                     ဘီကာ လူး၀စ္ အယ္လန္


Success in getting what you want.
Happiness is liking what you get.
             H.JACKSON BROWN
လိုလားတာကိုရဖို႕၊ ရတာကို လိုလားဖို႕
               ကိုယ္လိုခ်င္တာကိုရရင္ ေအာင္ျမင္မႈလို႕ေခၚတယ္။ ကိုယ္ရတာကို ႏွစ္သက္ႏိုင္ရင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
လို႕ေခၚတယ္။
                                                                                         အိပ္ခ်္၊ ဂ်က္ဆင္ ဘေရာင္း


TRUE power is knowing that you can, but you don't.
                                   JULIET ALICIA JARVIS
တကယ့္စိတ္ဓာတ္
               လုပ္လိုက္ရင္ ရမွန္းသိရက္နဲ႕ မလုပ္ဘဲေနတာမ်ိဳးမွ ၾကံ့ခိုင္တဲ့ တကယ့္စိတ္ဓာတ္။
                                                                 ဂ်ဴးလီယက္ အယ္လစ္ရွာ ဂ်ားဗစ္


IF the Creator had a purpose in equipping us with a neck, he surely meant us to stick it out.
                                                                                              ARTHUR KOESTLER
ကုပ္ပိုးနဲ႕ ထမ္းပိုး
                 ဖန္ဆင္းရွင္က က်ဳပ္တို႕ကို ကုပ္ပိုးတစ္ခု ဆင္ယင္ေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွတယ္ဆိုရင္၊တကယ္
အဓိပၸါယ္က က်ဳပ္တို႕ကို သူထမ္းပိုးတင္ခ်င္လို႕ပါ။
                                                                                                    အာသာ ကို႕စ္လာ


RAISING kids is part joy and part guerilla warfare.
                                                 ED ASNER
ရင္ေသြးတစ္ေယာက္ လူလားေျမာက္ဖို႕
               ကေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရတယ္ဆိုတာ တစ္ပိုင္းက ေပ်ာ္စရာေကာင္းသလို၊ တစ္ပိုင္းက
လည္း လက္ေရြးစင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ အေသအေက် တိုက္ရသလိုပါပဲ။
                                                                                                     အက္ဒ္ အက္စ္နာ


THERE is one right
I would not grant anyone.
And that is the right
to be indifferent.
                 ELIE WIESEL
ေနသာသပ ေလညာက
                 ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူ႕ကိုမွ မလိုက္ေလ်ာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကိုယ္
နဲ႕မဆိုင္သလို ေနမယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ။
                                                                                                အယ္လီ ၀ိုင္ဆယ္လ္


A MAN's character and his garden both reflect the amount of weeding that was done
during the growing season.
လုပ္ရည္ကိုင္ရည္
              လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်င့္စရိုက္နဲ႕ သူစိုက္တဲ့ျခံအေၾကာင္း သိခ်င္ရင္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီအတြင္း
ေပါင္းမထေအာင္ ဘယ္ေလာက္ရွင္းႏိုင္သလဲဆိုတာနဲ႕သာ ဟပ္ၾကည့္။

Feb 2, 2012

ႏုပ်ိဳေအာင္ ဘယ္လိုေနမလဲ

1. အေရးမပါတာေတြကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ပါ။ အဲဒီ အေရးမပါတာေတြဆိုတဲ့ အရာေတြထဲမွာ အသက္ရယ္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရယ္၊ အရပ္အျမင့္ရယ္လည္းပဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ေတြရွိတာပဲ။ ဒီကိစၥအတြက္ ပူေနစရာ မလိုပါဘူးဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆရာ၀န္ေတြကို မ်ားမ်ားေလးေပးရတာေပါ့ေလ။
2. ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ပဲ ေပါင္းပါ။ တစ္ခ်ိန္လံုး ညည္းညဴေနျခင္းက သင့္ကိုဖ်က္ဆီးေနရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ညည္းညဴေနတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီအခ်က္ကေလးကို သတိရလိုက္ပါေနာ္။
3. အၿမဲတမ္း သင္ယူေလ့လာေနပါ။ ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအေၾကာင္း၊ လက္မႈပညာအေၾကာင္း၊ ဘာကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သင္ယူေလ့လာေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ အနားမေပးပါနဲ႔။
4. ရိုးရိုးေလးေတြနဲ႔ပဲ ေနတတ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
5. ရယ္ေမာပါ၊ အၾကာႀကီး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ကို ရယ္ေမာပစ္လိုက္ပါ။ ရယ္လြန္းလို႔ ပင့္သက္ရိႈက္ရတဲ့အထိကိုေပါ့။ သင့္မွာ သင့္ကို ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္သာရွိမယ္ဆိုရင္ သူနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနလိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
6. သင္ခ်စ္တတ္တဲ့ အရာေတြသင့္အနားမွာ ရွိေနပါေစ။ သင့္မိသားစု၊ သင္ခ်စ္တဲ့ တိရစၦာန္၊ သင္၀ါသနာပါတဲ့အလုပ္၊ သင္ႏွစ္သက္တဲ့ သီခ်င္းေတြ ဘာပဲျဖစ္ေန ျဖစ္ေန ဒါေတြနဲ႔အတူ ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင္နားခိုဖို႔ ေနရာတစ္ေနရလည္း ရွိေနရမယ္ေနာ္။
7. မ်က္ရည္က်ေလာက္တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ႀကံဳလာခဲ့ရင္.. ႀကံ့ႀကံ့ခံပါ၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနလိုက္ပါ၊ ၿပီးရင္ေတာ့ စိတ္ထဲကေန ထုတ္လိုက္ပါေတာ့။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကိုယ္နဲ႔အတူရွိေနမွာက ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲေလ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္အသက္ရွင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ရွင္သန္ေအာင္ ေနထိုင္ပါ။
8. ကိုယ့္အသက္ကိုယ္ တန္ဘိုးထား ျမတ္ႏိုးပါ။ က်န္းမာေရး မေကာင္းရင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာေပါ့။ မၾကာခဏေနမေကာင္း ျဖစ္ေနရင္လည္း ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္တတ္ရမယ္ေလ။ အင္း.. ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လိုမွ မကယ္ႏိုင္တဲ့ အဆံုးေတာ့ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ အကူအညီကို ယူရေတာ့မွာပါပဲ။
9. မသြားခ်င္တဲ့ ခရီးေတြကို မသြားနဲ႔ေလ။ ေမာလ္ေတြကို ေရွာ့ပင္ထြက္ပါ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ပါ။ ေနာက္.. တစ္ျခားေသာ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြထိေတာင္ ေရွာ့ပင္ထြက္လိုက္ပါအံုး။ ဒါေပမယ့္.. စိတ္လြတ္ ကိုယ္လြတ္မဟုတ္တဲ့.. စႏိုးစေနာင့္ ခရီးမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ေလ။
10. ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ သူေတြကို အသက္ရွင္ေနတုန္း၊ အခြင့္အေရးရတုန္းမွာ ခ်စ္တယ္လို႔ ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါ။

                       ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Jan 31, 2012

ေအာင္ျမင္ေရးေသာ့ခ်က္ ခုနစ္ခ်က္


၁။ ယေန႔သည္ကား မိမိဘ၀၏ ေနာက္ဆံုးအသက္ရွင္ေနရေသာေန႔ျဖစ္သည္ဟု သေဘာ ပိုက္ကာ မိမိလုပ္လိုသမွ်၊ လုပ္စရာရွိသမွ်ေတြကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။

၂။ မိမိတစ္ဦးတည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အက်ဳိးအာနိသင္မ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားရေလ့မရွိပါ။ အျခားသူမ်ား၊ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီမ်ား ကိုပါ ရယူလုပ္ကိုင္ပါ။

၃။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြဟာ မိမိတို႔၌ ကိုယ္ပိုင္ရွိၿပီး မီးခဲျပာဖံုးဉာဏ္ပညာႏွင့္ ခြန္အားရဲ႕ ဆယ္ပံုတစ္ပံုကိုသာ သံုးစြဲေနေလ့ရွိၾကတယ္။ မိမိရဲ႕ ဉာဏ္အားႏွင့္ကိုယ္အားတို႕ကို အစြမ္းကုန္ အျပည့္အ၀ထုတ္ႏုတ္လုပ္ကိုင္ သံုးစြဲၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ အံ့ၾသ၍ မကုန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို မုခ် ခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္။

၄။ လူအမ်ားအက်ဳိးကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ပါ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ မိမိေၾကာင့္ လူအမ်ား အက်ဳိးခံစားရေလေလ၊ မိမိတြင္ လည္း ပိုမိုအက်ဳိးခံစားရေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၅။ သင္၏စိတ္ကူးအိပ္မက္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အစစ္က ဘာလဲ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သႏၷိဌာန္ ခ်မွတ္လုိက္ပါ။ အဲသည္ေနာက္မွာ သဲသဲမဲမဲ မရမနားလုပ္ပါ။ ကိုယ့္ပန္းတိုင္ဟာ ကိုယ္မူလ ထင္သေလာက္ မေ၀းကြာတာကို မုခ်ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

၆။ ဇြဲထား၍ တြန္းအားေပးကာ ေရွ႕သို႔သာ ဆက္လုပ္သြားပါ။ ႀကိဳးစားသြားပါ။ လိုရာမျဖစ္ေသး သေရြ႕ ကာလပတ္လံုး ၾကာရွည္စြာ အေလွ်ာ့မေပး၊ အ႐ႈံးမေပးဘဲ သည္းခံဇြဲတင္း႐ုန္းကန္ သြားပါ။ ကိုယ့္ကို တားဆီးေနသမွ်ေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ ရန္သူမ်ားသည္ မုခ် တစ္စတစ္စ လက္ပန္းက် လက္ေလွ်ာ့သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

၇။ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိ၏ဉာဏ္အား၊ ကိုယ္အားအျပည့္အ၀ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ မွ ရရွိတတ္ပါတယ္။ မလိုအပ္ေသာကိစၥမ်ား၊ ပကာသနမ်ား၌ မိမိရဲ႕အခ်ိန္၊ ေငြႏွင့္ အင္အား ေတြကို မျဖဳန္းတီးမိရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ အလည္အပတ္သြားျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ဗန္းျပ၍အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ေလာင္းကစားလိုက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။


S-ee your goal
U-nderstand the obsticles
C-lear your mind of doubt
C-reate a positive mental picture
E-mbrace the challenge
S-tay on track
S-how the world you can 

            ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။