Feb 11, 2012

အေတြးစကားမ်ား(၃)

ဘာမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့သူ
               သတၱိမရိွတဲ့သူဟာ ဘာမွမလုပ္၀ံ့ဘူး။ ဘာမွမလုပ္၀ံ့ရင္ ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္
သတၱိဆိုတာဟာ အရာရာတိုင္းရဲ႕ အေၾကာင္းခံၾကီးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေသခ်ာသေဘာေပါက္ထားသင့္
ၾကပါတယ္။
               သတၱိနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စပိန္လူမ်ိဳးစာေရးဆရာၾကီး “ ဆာဗင္တီး ” ေျပာဖူးတာကို သတိရလိုက္
မိျပန္တယ္။ သူေျပာတာက . . .
               စည္းစိမ္း၊ ဥစၥာ ဆံုးရႈံးလွ်င္ မ်ားစြာဆံုးရႈံး၏။
               ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆံုးရႈံးလွ်င္ ပို၍ဆံုးရႈံး၏။
               သတၱိဆံုးရႈံးလွ်င္ကား အားလံုးကုန္ပါေလျပီ တဲ့ ။
                                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္


စိတ္အား သတိၱ
              စိတ္အားသတိၱရိွတဲ့သူဟာ သက္မဲ့ပစၥည္းနဲ႕ရန္မျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ျပီး တိရစာၦန္နဲ႕ရန္မျဖစ္ဘူး။
ကေလးေတြနဲ႕ ရန္မျဖစ္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ဘယ္သူနဲ႕မွရန္မျဖစ္ဘူး။ ဒီထက္ရင့္လာေတာ့ အမ်က္ေဒါသ
နည္းသြားတယ္။ တိရစာၦန္တို႕ ၊ ကေလးငယ္တို႕ကို လိုအပ္လို႕ဆံုးမရင္လည္း ရိုက္ဦး၊ ႏွက္ဦးေတာ့ အ
မ်က္ေဒါသနဲ႕ ရိုက္ႏွက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘူး။
                                                                                                     မ်ိဳးဆက္သစ္


သတၱိရိွရင္ ေနရာယူပါ
               ေလာကၾကီးမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ေကာင္းျမတ္ေသာအရာဟူသမွ်ဟာ “ ကာယသတိၱ၊ စာရိတၱ
သတိၱ ” နွစ္မ်ိဳးရိွတဲ့သူေတြ ဖန္တီးခဲ့တာေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုးကလည္း သတိၱ
ေကာင္းတဲ့သူေတြ ကိုသာလွ်င္ ၾသဘာေပးၾကတယ္။ ေလာကၾကီးမွာ သတိၱေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္သာ
လွ်င္ ေနရာရိွတယ္။ သတိၱရိွရင္ ေရွ႕တက္ပါ။ သတိၱမရိွရင္ ေနာက္ဆုတ္ပါ။ ေနရာဖယ္ေပးပါ။
                သစ္သားထဲကို သံခၽြန္ ရိုက္သြင္းလိုက္ေတာ့ ၀င္သြားတာဟာ သစ္သားက ေပ်ာ့လို႕ မာတဲ့
သံခၽြန္အတြက္ ေနရာဖယ္ေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသတိျပဳပါ။ မင္းဟာ မာသလား၊ ေပ်ာ့သလား။
မာရင္ ေနရာယူပါ။ ေပ်ာ့ရင္ ေနရာ ဖယ္ေပးလိုက္ပါ။
                                                                                                 မ်ိဳးဆက္သစ္


စိတ္အလို မလိုက္မွားမႈ
                  အေမရိကန္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး “ အာရ္ဒီ၊ ဟစ္ခ်္ေကာ့ ” ေျပာဖူးတဲ့စကားေလးဟာ
တယ္ျပီးမွတ္သားဖို႕ ေကာင္းတယ္။ “ ေအာင္ျမင္မႈဟူသမွ်၏ ေသာ့ခ်က္ကား စိတ္အလိုကို မလိုက္မွားမႈ
ေပတည္း။ သင့္ကိုယ္သင္သာလွ်င္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရိွပါေစ၊ သင္သည္ ပညာတက္ တစ္ေယာက္ေပတည္း။
ထိုအခ်က္ကင္းမဲ့ေနပါလွ်င္ အျခားဘာေတြကိုပဲ တတ္ေနေန အခ်ည္းအႏွီးသာတည္း ” တဲ့။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


ေနရဲတာလည္း သတိၱ
                 ေသရဲတာမွ သတိၱ မဟုတ္ဘူး။ ေနရဲတာလည္း သတိၱပါပဲ။
                 ေသရတာမွ ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။
                 ေနရဲတာလည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းတာပါပဲ။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


ေရစုန္ ေရဆန္
                 စိတ္ဟာ မေကာင္းမႈမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္တယ္လို႕ ဆိုခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ မေကာင္းမႈဘက္ကို လိုက္သြားတာဟာ “ ေရစုန္ ” မွာအလိုက္သင့္ေမ်ာပါသြားတာ မဟုတ္လား။ ဘာမွမပင္ပန္းပါဘူး။ ေကာင္း
ရာေကာင္းမႈကို လုပ္ရဲတာကေတာ့ စိတ္ရဲ႕ အလိုဆႏၵကို ဆန္႕က်င္ျပီးလုပ္ရတာ၊ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို စြန္႕ပစ္
လိုက္ရတာ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရဆန္ကိုလိုက္ရတာပဲ။ “ ေရစုန္အေပါင္းအသင္း ” ေတြကိုေရွာင္ျပီး “ ေရဆန္အ
ေပါင္းအသင္း ” ေတြနဲ႕ တြဲဖက္ဆန္တက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ၾကပါတယ္။
                                                                                                    မ်ိဳးဆက္သစ္


ဆုမေတာင္းနဲ႕ ဆုပန္ပါ
                ေယာကၤ်ားေကာင္းတို႕မည္သည္ ဆုမေတာင္းရဘူး၊ ဆုပန္ရတယ္။ မငး္တို႕ယံုၾကည္ကိုး
ကြယ္ရာ ဘုရားေရွ႕မွာ တရိုတေသ၊ အေလးအနက္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျပီး “ တပည့္ေတာ္ဟာ မိဘထက္
တဆင့္ျမင့္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ ေယာကၤ်ားေကာင္း (မိန္းမျမတ္) ျဖစ္ေအာင္ ဒီကေန႕
ကစျပီးလို႕ သစၥာျပဳ၀ံ့သလား။ သစၥာျပဳ၀ံ့တယ္ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာၾကီးထိ မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ အေလး
အနက္ႏႈတ္ကျမြက္ျပီးဆုပန္၀ံ့သလား။ အဲဒီ ျပဒါးတိုင္နဲ႕မင္းရဲ႕ ဆႏၵျပင္းအားကို တိုင္းတာၾကည့္ေပေတာ့
ကြာ။
                                                                                           မ်ိဳးဆက္သစ္


 “ ဇြဲ ” ဆိုတာ
                 “ ဇြဲ ” ဆိုတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ ၾကာရွည္ခံႏိုင္တဲ့ သတိၱပါ။
                   သတိၱမ်ားတဲ့လူက ၾကာရွည္ေတာင့္ခံႏိုင္တယ္။
                   သတိၱနည္းတဲ့လူက ခဏေလးနဲ႕ကုန္သြားတတ္တယ္။
                                                                                           မ်ိဳးဆက္သစ္


ႏုရာက ရင့္ၾကရသည္
                 “ ႏုျခင္းသည္ ရင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း ” ဆိုတဲ့ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႕ ၾသ၀ါဒ
စကားလိုေပါ့၊ မရင့္ေသးခင္ ႏုရမွာပဲ၊ မႏုဘဲနဲ႕ ရင့္ခ်င္လို႕မရဘူး။ ဘုရားတည္တာမွာ ထီးေတာ္ကစျပီး
တည္လို႕မရႏိုင္သလို ေရတြင္း တူးတာမွာလည္း ေအာက္ေျခကစျပီး တူးလို႕မရႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ေနရာမွာ
မဆို အစဆိုတာရိွတာခ်ည္းပါပဲ။ ကၽြဲေတာင္မွ ေမြးကတည္းက ခ်ိဳပါေနရင္ ေမြးလို႕မရႏိုင္ဘူးဆိုတာကို
သေဘာေပါက္ရမွာေပါ့။ဒီေတာ့မင္းတို႕တေတြ ဟာလည္း အေသးစားအဓိဌာန္ေလးေတြကစျပီး ခိုင္မာ
ေအာင္စိတ္အားသတိၱေမြးျပီး ထူေထာင္သြားမယ္ဆိုရင္ ႏုရာကရင့္လာၾကမွာ ယံုမွားစရာ မရိွပါဘူး။
                                                                                                မ်ိဳးဆက္သစ္


မနာလိုျခင္း မျဖစ္သူ
                   ကိုယ့္ထက္သာ မနာလိုဆိုတဲ့ စကားဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရင္ အေတာ္ၾကီးကို မွန္ကန္
တဲ့ စကားေပပဲ။ ဒါေပမယ့္ မိဘေမတၱာနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီစကားဟာ မွားသလို ျဖစ္လာ
ျပန္တယ္။ မိဘေတြဟာ သားသမီးက ကိုယ့္ထက္ျမင့္သြားေလးေလ ဂုဏ္ယူေလေလပဲ။
                                                                                                   မ်ိဳးဆက္သစ္


ေျပာသူႏွင့္ ေျပာသည့္စကား
                     ( က်ိဳးသင့္ေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားၾကျပီဆိုလွ်င္ ) ဘယ္သူေျပာသလဲဆိုတာထက္ ေျပာတဲ့
စကားရဲ႕ တန္ဖိုးကိုသာ စဥ္းစားသင့္ၾကတယ္။
                                                                                                     မ်ိဳးဆက္သစ္


အက်င့္ 
                   မေကာင္းတာကို အက်င့္လုပ္ရင္ မေကာင္းက်င့္ ပါသြားတာပဲ၊ 
                   ေကာင္းတာကိုလည္း အက်င့္လုပ္ ယူရတာပဲ၊ က်င့္ယူရင္ရတယ္။
                                                                                        မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
                                                                                               သရဖူ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၉၅


ျမားကို ပစ္လိုက္သလုိ
                   ျမားကိုေလးေပၚတင္ျပီး ပစ္လိုက္ရင္ ေနာက္ကိုျပန္မလွည့္ေတာ့ဘဲ တံု႕ဆိုင္းျခင္းမရိွ ေရွ႕သို႕
ေျပးဘိသကဲ့သို႕ မိမိႏွလံုးသာအဓိဌာန္ကို စိတ္အင္အားသတိၱတည္းဟူေသာ ေလးေပၚသို႕တင္ျပီးပစ္ႏိုင္ပါ
ဘယ္မွ်ခက္ခဲေသာ အရာၾကီးျဖစ္ပါေစ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။
                    ႏွလံုးသားကို ေလးေပၚတင္၍ပစ္ေသာအခါ သင့္ဘ၀စရိုက္ၾကမ္းျခင္းႏွင့္ စရိုက္ပ်က္ျခင္း၊
စရိုက္ၾကမ္းတာနဲ႕ စရိုက္ပ်က္တာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ကြာတယ္ကြ။ ဆိုလိုတာက ခိုးတာ၊ ၀ွက္တာ၊ လုတာ
ယက္တာမဟုတ္ဘူး၊ ထစ္ခနဲဆိုရင္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ျပီး တဆံုးတဆ လုပ္ပစ္လိုက္တာမ်ိဳး၊ အဲဒီလို စိတ္ဓာတ္
မ်ိဳးကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်လိုက္ရင္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ျဖစ္သြားတာ။
                                                                                      မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
                                                                                            သရဖူ၊ စက္တင္ဘာ၊ ၉၅                                                                                             

No comments:

Post a Comment