Aug 15, 2011

မိမိကိုယ္မိမိ ေမ့ေနျခင္း  
        (ေမာင္တည္ျငိမ္)
သမီးရည္းစားတုန္းကလည္း
သမီးရည္းစားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
ဇနီးမယားက်ေတာ့လည္း
ဇနီးမယားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
သမီး သားက်ေတာ့လည္း
သမီး သားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
ေျမးသားမ်ားက်ေတာ့လည္း
ေျမးသားမ်ားမို႕ ခ်စ္လိုက္ရတာ။
ဒီလိုနဲ႕ပဲ
ရက္စြဲေတြ အေတာ္ၾကာမွ
ခ်စ္ရမယ့္သူ ေနာက္တစ္ေယာက္
ေထာက္ခနဲ သတိရ
ခ်စ္ျပမယ္လည္း ၾကံေရာ
(ဟိုက္)
အခ်ိန္က မရိွေတာ့ပါလား။            ။

No comments:

Post a Comment