Dec 1, 2011

ျမန္မာ့သမိုင္းပုံျပင္

အိမ္တြင္း မင္းမဟာဂီရိ

               သာသနာ သကၠရာဇ္ ၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္၊ ပုဂံျပည္၌ ေသလည္ေၾကာင္ မင္းၾကီး စိုးစံလ်က္ရိွ၏။ ထိုအခ်ိန္က တေကာင္းျမိဳ႕ေဟာင္း၌၊ ပန္းဘဲဆရာ ေမာင္တင့္ေတာ္၏သား ေမာင္တင့္တယ္သည္ ခြန္အားဗလ ၾကီးမား၍အလြန္သန္စြမ္း၏။ အသက္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္သားအရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဆင္ကို ခ်ီမ၍ အစြယ္ကိုခ်ိဳးပစ္ႏိုင္၏။
               ထိုအေၾကာင္းကို တေကာင္းမင္းၾကီး ၾကားေလလွ်င္ မိမိ၏ထီးနန္းကို လုယူမည္ စိုးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္ဖမ္း၍သတ္ေလဟု အမိန္႕ထုတ္ေလ၏။  ေသေဘးကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေမာင္တင့္တယ္မွာကား ေတာတခုသို႕ထြက္ေျပး၍ ပုန္းေရွာင္ေနရ၏။
                မင္းၾကီးလည္း ေမာင္တင့္တယ္ကို ဖမ္း၍မမိသမွ် စိတ္မေအးရေသးသျဖင့္ ပရိယာယ္ ဥာဏ္
ဆင္၍ ေမာင္တင့္တယ္၏ ႏွမ ေစာမယ္ယာေခၚ လွျမတ္စြာကို မိဖုရားေျမာက္လိုက္ေလ၏။ ထိုသို႕မိဖုရား
ေျမာက္ျပီးမွ၊ သင္၏ေမာင္သည္ ခြန္အားဗလၾကီးမားေသာေၾကာင့္ ငါျမိဳ႕၀န္ခန္႕ေတာ္မူလိုသည္။ အျမန္ဆင့္
ေခၚေလဟု အမိန္႕ေပးေတာ္မူသည္။
                မင္းၾကီး၏မိန္႕ဆိုခ်က္ကို ေစာျမတ္စြာက ယံုၾကည္သျဖင့္ ေမာင္ျဖစ္သူ ေမာင္တင့္တယ္ကို
အျမန္ လာေရာက္ရန္ မိန္႕မွာလိုက္သည္။
                ေမာင္တင့္တယ္သည္ မင္းၾကီးက လည္ဆယ္ေခၚယူသည္ကို အကယ္ပင္ထင္မွတ္ယံုၾကည္
သျဖင့္ တေကာင္းျမိဳ႕သို႕ ျပန္လာေလသည္။ သို႕ေသာ္ မင္းၾကီးက သူ႕ကိုျမိဳ႕၀န္ခန္႕မည့္အစား ခ်က္ျခင္း
ဖမ္းဆီးေစ၍။ စကားပင္တြင္ခ်ည္ေႏွာင္ျပီးလွ်င္ ဖိုက်င္ထိုးသတ္၍ အမိန္႕ခ်မွတ္ေတာ္မူထိုက္သည္။ ထိုအ
ေၾကာင္းကို ႏွမေတာ္ လွျမတ္စြာၾကားသိေလေသာ္၊ အျမန္ ေျပးလာ၍ မီးပံုတြင္းသို႕ ခုန္ခ်လိုက္ေလသည္။
                ထိုေမာင္ႏွမ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ နတ္ျဖစ္၍ စကားပင္တြင္ေနၾက၏။ စကားပင္၌ လူ-သူ-
ကၽြဲ-ႏြား ခ်ည္ မိလွ်င္ေသသည္သာမ်ားေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို မင္းၾကီးၾကားသိေလေသာ္၊ စကားပင္ကို
တူး၍ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲသို႕ ေျမွာခ်လိုက္ေလသည္။
                 ပုဂံသို႕ေရာက္ေသာအခါ စကားပင္ကို ေသလည္ေၾကာင္မင္းၾကီးက ဆယ္ယူ၍ နတ္ေမာင္
ႏွမရုပ္ ထုလုပ္ျပီးလွ်င္ ပုပၸါးေတာင္မွာ ထားေလ၏။ ထိုနတ္ေမာင္ႏွမကို အိမ္တြင္းမင္းမဟာဂီရိဟု ယခုထက္
တိုင္ ေခၚေ၀ၚလ်က္ရိွၾကေလသည္။
                  ထိုအိမ္တြင္း မင္းမဟာဂီရိနတ္သည္ ပုဂံျပည္တြင္ စိုးစံခဲ့ေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ လူကဲ့သို႕ပင္
ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့၏။ ပုဂံျပည္မွ ရွင္ဘုရင္မ်ားကလည္း ထိုနတ္ေမာင္ႏွမကို အေလးဂရုျပဳျပီးလွ်င္။ ႏွစ္စဥ္
နတ္ေတာ္လ၌ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ နတ္ကႏၷားပြဲေပး၍ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
( တိုင္းျပည္အုပ္စိုးသူသည္ သူရဲေကာင္းမ်ားကို မညွဥ္းဆဲ သင့္ေပ။ ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------အသားမင္းသား

                ယခုပဲခူးဟု ေခၚေသာ ဟံသာ၀တီေနရာသည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ အခါကာလက ပင္လယ္ေရ
ျပင္ ၀န္းရံလ်င္ရိွခဲ့သည္။ ေနာက္မ်ားမၾကာမီတြင္ ကၽြန္းငယ္ကေလး တစ္ကၽြန္းေပၚလာေလသည္။ ထိုကၽြန္း
ငယ္မွာ အလြန္ေသးငယ္၍ ဟသၤာဖိုမ နွစ္ေကာင္ မနားေလာက္ေသာေၾကာင့္။ ဟသၤာဖို၏ ေက်ာထက္တြင္
ဟသၤာမကနားရ၏။ ဤသို႕ ဟသၤာဖိုမနားေသာ ကၽြန္းအရပ္ျဖစ္၍ ဟံသာ၀တီဟုတြင္ေလသည္။
                ဤေနရာသည္ မြန္တို႕၏ နယ္ေျမတြင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အိႏိၵယ တိုင္းသားကုလားမ်ားေရာက္
လာ၍ ထိုကၽြန္းကိုပိုင္ဆိုင္လိုေသာေၾကာင့္ သံတိုင္ကို စိုက္မွတ္ထားလိုက္ေလသည္။
                ထိုဟသၤာဖိုမကား ျမတ္စြာဘုရားဗ်ာဒိတ္ထားျခင္းခံရေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာ
ဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရိွစဥ္အခါက အရွင္အာနႏၵာႏွင့္ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူလာစဥ္ ထိုအရပ္သို႕
ေရာက္ေသာအခါ ဟသၤာဖိုမက ျမတ္စြာဘုရားကို ရိွခိုးပူေဇာ္သျဖင့္။ ဤသို႕ ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူခဲ့သည္။
                 ဤဟသၤာဖိုမ တို႕သည္ ငါ့အားပူေဇာ္ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္။ ဤအရပ္ေဒသတြင္ ဘုန္း
တန္ခိုးၾကီးေသာမင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤေနရာသည္လည္း အလြန္စည္ကားေသာ မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္လိမ့္
မည္။
                 ျမတ္စြာဘုရား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္းပင္ ထိုေနရာသည္ ဟံသာ၀တီမင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္၍
ယခုထက္တိုင္ ပဲခူးျမိဳ႕ဟု ထင္ရွားေနေပသည္။
                 သထံုဘုရင္၏ သားေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ သမလႏွင့္၀ိမလ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႕သည္ အသက္
၁၇ ႏွစ္ခန္႕၌ ျမိဳ႕နန္းအသစ္ တည္ေထာင္ရန္ လွည့္လည္ရွာေဖြၾကေသာအခါ ထို ဟံသာ၀တီကၽြန္းကိုေတြ႕
ေလ၏။ သို႕ေသာ္သံတိုင္ စိုက္ထား ေသာ ကုလားတို႕က သူတို႕ သံတိုင္စိုက္ထားသည္မွာ အႏွစ္ ၉၀ ခန္႕
ရိွျပီျဖစ္သျဖင့္။ ၎သို႕သာ ထိုကၽြန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထိုက္သည္ဟု ကာကြယ္ ေျပာဆိုေလ၏။ မြန္မင္းသားတို႕
ကလည္း၊ ဤေနရာသည္ မြန္တို႕နယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ ငါတို႕သာ ပိုင္ဆိုင္ထိုက္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ ေျပာဆို
ျပန္၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မြန္မင္းသားတို႕က ဥာဏ္ကူ၍ ကုလားမ်ားမသိေအာင္ သံတိုင္ေအာက္က သံ
ေကာက္ ကိုးစင္းကို ျမွဳပ္ထားလိုက္ ျပီးလွ်င္။ မိမိတို႕က အလ်င္ ဦးေၾကာင္းကို အခိုင္အမာ ေျပာဆိုၾကေလ၏။
                   ထုိသို႕ ေျပာသည္ကို ကုလားတို႕က ယံုၾကည္၍ တူးၾကည့္ၾကရာ ေျပာသည့္အတိုင္း သံ
ေကာက္ ကိုးစင္းကိုေတြ႕ရိွၾကေသာေၾကာင့္ မြန္မင္းသားတို႕က ကၽြန္းကိုရရိွေလ၏။ ထိုအခါ ျမိဳ႕နန္း အသစ္
တည္၍ ေနာင္ေတာ္ သမလမင္းက မင္းျပဳ၏။ ညီေတာ္ ၀ိမလကို အိမ္ေရွ႕စံ ေပးထား၏။
                    သမလ မင္းသည္ ဖရံုစိုက္ပ်ိဳး စားေသာသူမ်ား၏ သမီးျဖစ္ေသာ မယ္ကပီေထာ္ ဆိုသူကို
မိဖုရားေျမာက္၏။ မယ္ကပီေထာ္သည အလြန္လွပေသာ ရုပ္ဆင္းအဂၤါႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ထိုမယ္ကပီေထာ္မွ
သားေတာ္တပါးဖြားျမင္၍ ၅ လ-၆ လခန္႕ၾကာေသာ္ သမလမင္းနတ္ရြာစံ၍ညီေတာ္၀ိမလမင္းနန္းတက္၏။
၀ိမလမင္းသည္ မရီးေတာ္ကိုပင္ မိဖုရားေျမာက္ျပန္၏။ သားေတာ္ကေလးကိုကား၊ ရန္သူျဖစ္မည္ စိုး၍ နယ္
စြန္ နယ္ဖ်ားသို႕သြား၍ စြန္႕ပစ္ရမည္ဟု မိန္႕ေလ၏။ ထိုအတိုင္း ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ရိွ ကြန္
အသားရြာ တလိုင္း ကရင္လူမ်ိဳး မုဆိုးမ မိနန္းကလိုင္း၏ ကၽြဲျခံ၀၌ ညအခါ ကေလးကိုစြန္႕ပစ္ခဲ့ေလ၏။
                     နံနက္ေစာေစာ ကၽြဲတို႕ကို လႊတ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြဲမၾကီးတစ္ေကာင္သည္ အလ်င္ထြက္၍ ျခံ၀ရိွ
ကေလးကိုခြ၍ ရပ္ေန၏။ ထိုအခ်င္းအရာကို ကၽြဲရွင္ မိနန္းကလိုင္းကေတြ႕ရိွ၍ သားအမွတ္ျဖင့္ေမြးစားထား
၏။ ဤသူငယ္ၾကီးျပင္းလာေသာအခါ ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားကို ထိမ္းေက်ာင္းရ၏။ ကၽြဲတို႕ကို ယုယညွာတာသျဖင့္ ကၽြဲ
တို႕ကလည္း ခင္မင္ယဥ္ပါးေလသည္။ ထုိသူငယ္သည္ ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားကိုထိမ္းေက်ာင္းေနရင္း ၾကမ္းၾကမ္းတမ္း
တမ္း ခုန္ေပါက္ ကစားေနရ ေသာေၾကာင့္ အလြန္သန္စြမ္းေလသည္။
                    ၀ိမလမင္းနန္းစံ ၈ ႏွစ္တြင္ အိႏိၵယမွ ကုလားတို႕အား အရပ္ ၇  ေတာင္ျမင့္ေသာ လန္ဘား
ဆိုသူ ကုလားၾကီးက ဗိုလ္ျပဳလ်က္ သေဘၤာ ၇ စင္းျဖင့္ လာေရာက္ၾက ျပန္၏။ ထိုကုလားရန္ကို ျဖိဳဖ်က္ရန္
လူစြမ္းေကာင္းကို လိုက္လံရွာေဖြရာ၊ မြန္မင္းသားကြန္အသားကို ေတြ႕ရိွသျဖင့္ နန္းေတာ္သို႕ ေခၚေဆာင္
လာေလ၏။
                    ကြန္အသားႏွင့္ ကုလားၾကီး လန္ဘားတို႕ နွစ္ေယာက္ခ်င္း တိုက္ၾကေစဟု သေဘာတူသ
ျဖင့္ ကုလာၾကီးက သံခ်ပ္အကၤ်ီ၀တ္လ်က္။ ငွက္ေပ်ာရြက္ခန္႕ရိွ ဓါးၾကီးကိုထမ္းလာ၏။ မင္းသားကလည္း
ငွက္ေပ်ာရြက္ခန္႕ရိွ လွံႏွစ္စင္းကို စြဲ၍ ထြက္လာ၏။
                     နွစ္ေယာက္ ရင္ဆိုင္မိ၍ တိုက္အံ့ဆဲဆဲတြင္ မင္းသားက ဥာဏ္ကူ၍ “ ငါတို႕ နွစ္ေယာက္
ခ်င္းတိုက္ၾကမည္ဟု ဂတိထားပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္လိုက္ အကူအညီေခၚခဲ့သနည္း ” ဟုဆိုလိုက္
၏။ ကုလားၾကီးက အကယ္ပင္ထင္မွတ္၍ “ ငါ့မွာအေဖာ္မပါ ပါတကား ” ဟုဆိုကာေနာက္သို႕ လွည့္ၾကည့္
လုိက္၏။ ထိုသို႕ ၾကည့္ေသာ ခဏ၌ မြန္မင္းသားက ကုလားၾကီး၏ လည္မ်ိဳကို လွံျဖင့္ထိုးလိုက္ရာ ကုလား
ၾကီးက်ေလ၏။
                     ၀ိမလမင္းသည္ ကုလားၾကီး က်ဆံုးသည္ကို အားရေတာ္မူသျဖင့္ တူေတာ္အား အိမ္ေရွ႕စံ
ေပး၏။ ၀ိမလမင္း နတ္ရြာစံေသာ္ အသားမင္းသား နန္းတက္၍ နန္းစံအႏွစ္ ၂၀ မွ်မင္းျပဳျပီး နတ္ရြာစံ၏။
( အသားမင္းသားကဲ့သို႕ လူမ်ိဳးျခား၏ ေဘးရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားေပၚထြက္ပါေစ။ )

No comments:

Post a Comment