Aug 5, 2011

ေထရ၀ါဒီ ဟူသည္မွာ...

ေထရ၀ါဒတစ္ဦး၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အိုနာေသေဘးတို့မွ လြတ္ေၿမာက္ရာၿဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳရန္ၿဖစ္၏။ သို့ၿဖစ္ရာ နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္း၍ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာတို့ကို ၿပဳက်င့္၏။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းၿဖစ္သည့္ သတိပ႒ာန္တရားကို ေလ့လာပြားမ်ား၏။
 
အခ်ိဳ့ေသာ ေထရ၀ါဒီတို့သည္ သတိပ႒ာန္တရားကို ပြားမ်ားရာမွ မိမိကုိယ္ကုိ ဆုၾကီးပန္ပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္မွန္း သိၾက၏။ ဆုၾကီးပန္ပုဂၢိဳလ္ တို့သည္လည္း မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္တို့ကို ရည္မွန္း၍ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာတို့ကို ၿပဳက်င့္၏။ ဆယ္ပါးေသာ ပါရမီတို့ကို ၿဖည့္က်င့္၏။ ထုိသို့ၿပဳက်င့္ ၿဖည့္ဆည္းရာတြင္ ေလာကီစည္းစိမ္ကို ေတာင့္တ၍ ၿပဳၿခင္းမဟုတ္ေပ။ လာဘ သကၠာရ သိေလာကကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ၿပဳၿခင္းမဟုတ္ေပ၊ ဤသည္ကို ပါရမီၿဖည့္ၿခင္းဟု ဆိုအပ္ေပသည္။
 
ထြက္ရပ္ေပါက္ ၀ိဇၨာဓိုရ္ၿဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားၿခင္း၊ အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳၿခင္း၊ သိဒၶိရွင္ၿဖစ္ရန္ၾကိဳးစားၿခင္း၊ အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳၿခင္း စသည္တုိ့သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္ မဆီေလ်ာ္သည့္ လုပ္ရပ္ (၀ါ) လြဲေခ်ာ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားၿဖစ္ေပသည္။ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္တို့သည္ ဗုဒၶသာသနာ၏ အေမြစစ္၊ အေမြမွန္ၿဖစ္၏။ သမၼာသမၺဳဒၶ ၿမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူမွသာလွ်င္ ရရွိႏုိင္ေသာ ဓမၼအေမြၿဖစ္၏။ သမၼာသမၺဳဒၶ ၿမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မမူေသာ သာသနာပအခါတြင္ မရႏိုင္ေသာ တရားဓမၼၿဖစ္၏။ အၿခားေသာဘာသာတို့တြင္ မရႏိုင္ေသာ တရားဓမၼၿဖစ္၏။ ေထရ၀ါဒီတို့သည္ ဗုဒၶသာသနာ၏ အေမြစစ္၊ အေမြမွန္ၿဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုနိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကေလသည္။ ဗုဒၶသာသနာ သန့္ရွင္းတည္တံ့ ၿပန့္ပြားေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။
 
ရွင္ေတာ္ၿမတ္ဘုရားသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အရွည္တည္တံ ၿပန့္ပြားရန္ ရည္ရြယ္၍ တပည့္သား ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား အာမိသ အေမြကိုလည္းေကာင္း ေပးအပ္၏။ အာမိသ အေမြဟူသည္မွာ ေက်ာင္း၊ သကၤန္း၊ ဆြမ္း၊ ေဆး ဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးတို့ၿဖစ္၏။ သို့ၿဖစ္ရာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ရွင္ေတာ္ၿမတ္ဘုရားထံမွ အာမိသ အေမြကိုလည္းေကာင္း၊ ဓမၼအေမြကို လည္းေကာင္း ခံယူေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၿဖစ္ေပသည္။ ထို့ေၾကာင့္ အာမိသအေမြကို ခံယူၿပိီး ဓမၼအေမြကို က်င့္သံုးေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ေထရဝါဒီမ်ား ၿဖစ္ေလသည္။
 
ရွင္ေတာ္ၿမတ္ဘုရားသည္ သာသနာ့ အေမြထိန္းၿဖစ္ေသာ ရဟန္း၊ သာမေဏတုိ့အား တာဝန္ၾကီးႏွစ္ရပ္ ေပးအပ္၏။ဂႏၳဓုရဟုေခၚေသာ စာေပ ပရိယတ္တို့ကို သင္ယူပို့ခ်ၿခင္းႏွင့္ ဝိပႆနာဓုရဟုေခၚေသာ ဝိပႆနာအားထုတ္ၿခင္းတုိ့ၿဖစ္၏။သို့ၿဖစ္၍ ထိုဓုရ ႏွစ္ပါးမွ အပၿဖစ္ေသာ အဂၢိရတ္ထုိးၿခင္း၊ အင္းအိုင္ခါးလွည့္ လက္ဖြဲ့မ်ား စီရင္ၿခင္း၊ ေဗဒင္လကၡဏာ တြက္ခ်က္ေဟာေၿပာၿခင္း၊ သိဒၶိရွင္ၿဖစ္ရန္က်င့္ၾကံၿခင္း၊ ဝိဇၨာဓိုရ္ၿဖစ္ရန္ က်င့္ၾကံၿခင္းတုိ့သည္ ေထရဝါဒီတို့၏ အလုပ္မဟုတ္ေပ။
 
လိုရင္းကိုဆိုေသာ္ ေထရဝါဒီတို့သည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာ့အေမြကို ေကာင္းစြာခံယူ၏။ နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္း၍ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတို့ကို ၿပဳက်င့္၏။ ဗုဒၶသာသနာက ခြင့္ၿပဳေသာ သမထ ကမၼ႒ာန္း - ၄၀ တို့ကို က်င့္ၾကံ၏။ ေဗာဓိပကၡိယ တရား - ၃၇ ပါးအားေလ်ာ္စြာ ပြားမ်ား၏။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာမွ အပၿဖစ္ေသာ က်င့္စဥ္နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာ သန့္ရွင္းတည္တံ့ၿပန့္ပြားေရးကို ေဆာင္ရြက္၏။
 
ဤသည္မွာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာ၏ ဂုဏ္ႏွင့္ေက်းဇူးကို သိၿမင္ခံစားရေသာ ေထရဝါဒီက သာသနာေတာ္ကို ၿပန္လည္ ခ်ီးၿမွင့္ၿခင္းႏွင့္ လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၿခင္းတုိ့ ၿဖစ္ေပသည္။
 
(ဦးေအာင္ေအး - သဲကုန္း)

No comments:

Post a Comment