Nov 9, 2011

ဥပေဒသ(၁၀)ခ်က္

၁။ သင္ဟာခႏၶာကိုယ္တစ္ခုရမယ္။
          ဒါကိုလက္သင့္ခံပါ။
          မိမိကိုယ္ကို မိမိတန္ဖိုးထားပါ။
              သင့္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အျမင့္မားဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘာေတြလုိအပ္သလဲဆို
တာ ေလ့လာပါ။ ဘာေတြျဖည့္ဆည္းေပးရမလဲဆိုတာ ဆည္းပူးပါ။ ျပီးရင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားျဖည့္
ဆည္းပါ။

၂။ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးျခင္း။
               မိမိရဲ႕ သီးျခားဘ၀လမ္းနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ညိွယူပါ။
               သင့္ကိုယ္သင္ သိျမင္နားလည္လာေအာင္ ဇြဲနဲ႕မာန္နဲ႕ ၾကိဳးစားရမယ္။ အေျခခံက်တဲ့ သင္ခန္း
စာေတြက ရိုးသားပြင့္လင္းမႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႕ တင့္တယ္အဆင္ေျပျခင္းတို႕ ျဖစ္ၾကတယ္။

၃။ ေလာကမွာ အမွားဆိုတာမရိွ။ သင္ခန္းစာမ်ားသာရိွတယ္။
                မေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါတဲ့ အပိုင္းက႑မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္
တယ္။ သင့္အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ယူဆလိုက္ပါ။
                ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်တဲ့ ျဖစ္ရပ္တိုင္းဟာ ပိုမိုအားထုတ္ဖို႕ တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး တန္ဖိုးရိွတဲ့
အရိပ္နိမိတ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ အီမာဆင္က ေျပာခဲ့တယ္ေလ။
                ဂရုဏာတရား၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားေစာင့္ထိန္းျခင္းနဲ႕ ဟာသဥာဏ္တို႕ရိွပါေစ....။

၄။ သင္ခန္းစာတစ္ခုကို မတက္မခ်င္း ထပ္တလဲလဲသင္ရမွာပဲ။
                သတိျပဳမိဖို႕လိုတယ္။
                လိုလိုလားလားရိွဖို႕လိုတယ္။
                ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈကို နားလည္ရပါမယ္။
                စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း ရိွဖို႕လိုတယ္။

၅။ သင္ယူဆည္းပူးျခင္းသည္ ျပီးဆံုးသည္ရယ္လို႕မရိွ။
                စြန္႕လႊတ္ျခင္းရိွရပါလိမ့္မယ္။
                ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းရိွရမယ္။
                ရိုက်ိဳးႏွိပ့္ခ်ျခင္းရိွရပါမယ္။
                ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ (ေပ်ာ့ေျပာင္း) ရေပမယ္။

၆။ ဤေနရာထက္ ပိုသာေသာ ထိုေနရာဟူသည္မရိွ။
                ေက်းဇူးတရားကို သိရိွရပါမယ္။
                သံေယာဇဥ္ျဖတ္ျခင္း ရိွတတ္ရမယ္။
                အလွ်ံပယ္ေပါၾကြယ္ျခင္းဟာ ေက်နပ္တတ္ျခင္းပဲ။
                ေအးခ်မ္းသာယာမႈက မိမိအထဲမွာပဲရိွတယ္။

၇။ အျခားသူမ်ားသည္ သင့္ေၾကးမံုရိပ္မ်ားသာျဖစ္တယ္။
                ခံႏိုင္ရည္ရိွရပါမယ္။
                ၾကည္လင္ျပတ္သားရမယ္။
                ကုသေပ်ာက္ကင္းေစတတ္ရမယ္။
                အားေပးကူညီျခင္းရိွရမယ္။

၈။ သင့္ဘ၀မွာ ျဖစ္လာသမွ်အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈခ်ည္းသာ ျဖစ္တယ္။
                တာ၀န္ယူျခင္း ရိွရမယ္။
                ေျဖေလ်ာ့ျခင္းရိွရပါမယ္။
                သတၱိေမြးရမယ္။
                စြမ္းအားျပည့္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။
                စြန္႕စားျခင္းျပဳရဲရမယ္။


၉။ သင့္အေျဖအားလံုးဟာ သင့္ရင္တြင္းမွာပဲရိွတယ္။
                နားေထာင္ျခင္းရိွပါေစ။
                ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းရိွပါ။
                စ်ာန္၀င္စားျခင္း ရိွရမယ္။

၁၀။ သင့္ကိုေမြးဖြားစဥ္မွာ ဒါေတြအားလံုးကို ေမ့ေပ်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ သင္ဟာ အနႏၲစြမ္း အား ရွင္ပါ။
                သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ရိွထားပါ။
                ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရိွပါေစ။
                သင္၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးဘူး၊ အတိုင္းအတာ အတိုင္းအဆမဲ့
ပဲ။ စြမ္းရည္တံခါးမ်ားကို ဖြင့္သြားပါလိမ့္မယ္။
    x      x      x       x       x       x       x       x       x        x       x        x        x       x      x
                 ျပည့္ျပည့္စံုစံု မေဖာ္ျပႏိုင္ေတာ့ ေရေရလည္လည္ သိျမင္ထြင္းေဖာက္ျပီး ျမင္ခ်င္မွျမင္ႏိုင္ေပ
လိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးမႈမ်ားနဲ႕ ယွဥ္တြဲသံုးသပ္မွ ကိုယ္ေတြ႕နားလည္
ႏိုင္တာမ်ိဳးေတြပဲမို႕ ဥာဏ္မီသမွ် စမ္းသပ္လိုက္နာၾကည့္ရင္ အက်ိဳးရိွေပလိမ့္မယ္။

( လိုက္နာက်င့္သံုး ၾကည့္ပါ တကယ္အက်ိဳးထူးလိမ့္မယ္)

                ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) မွကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္.......အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ။
          

    
     

No comments:

Post a Comment