Oct 26, 2011

အကဲခတ္ျခင္း

            သက္ရိွသတၱ၀ါတိုင္း ဆက္ဆံေရး အစဦးမွာ “အကဲခတ္ျခင္း” ကို အဓိကထားတာ က်ေနာ္ အထူး
သတိျပဳမိတယ္။

              လူသားခ်င္း ပထမဆံုးေတြ႕ၾကလို႕ စကားစ မေျပာခင္မွာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ၀တ္စားပံု၊ အမူအရာ
ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ အားလံုးကို အရင္ဆံုး အကဲခတ္ေလ့လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားမႈရ
ျခင္း၊ အဆင့္ခြဲသတ္မွတ္ခံလိုက္ရျခင္းမ်ားက ကိုယ့္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး သရုပ္ေဖာ္သည့္ ေျခလွမ္းမွာ မူတည္ပါ
တယ္။
              အကဲခတ္တဲ့ေနရာမွာ မ်က္စိနွင့္အကဲခတ္တယ္၊ ေျပာေသာ စကားသံကို အကဲခတ္တယ္၊ လႈပ္
ရွားတဲ့ အမူအရာကိုအကဲခတ္ၾကတယ္။ ခုလို အကဲခတ္သည့္ ရလဒ္ေပၚမူတည္ျပီး ဆက္ဆံကိုင္တြယ္ရမည့္
အဆင့္အမ်ိဳးအစားကို တဖန္ေ၀ခြဲသတ္မွတ္လိုက္ျပန္တယ္။
              အထက္မွာေဖာ္ျပျပီးတဲ့ အကဲခတ္မႈမ်ား ျပီးဆံုးတာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအစမွာ “စမ္းသပ္ျခင္း” ဆို
တဲ့ လုပ္ရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစၾကတယ္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နည္းပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္စမ္းၾကတာပဲ။ တခ်ိဳ႕
လည္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ “ေပ်ာ့ကြက္” ကိုရွာ ထိုးစစ္ဆင္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း တစ္ဖက္လူ ၾကိဳက္တတ္တာ
ကို “အစာေပး မွ်ားၾကတယ္” ။ တခ်ိဳ႕လည္း “တစ္ေကာင္ေကၽြး နွစ္ေကာင္စားဖို႕ ခ်ိန္ၾကတယ္” ။ တခ်ိဳ႕ၾက
ေတာ့ အႏိုင္က်င့္ အထက္ကေန ျခိမ္းေျခာက္ေတာင္းသလို၊ တခ်ိဳ႕က အၾကိဳက္လိုက္ ေခ်ာ့ေမာ့ျပီးမွ အႏိုင္
ယူဖို႕လမ္းကိုရွာၾကတယ္။
               ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်ဥ္းကပ္ ဆက္ဆံၾကတဲ့ ေနာက္ဆံုး ဦးတည္ရာ ပန္းတိုင္က
“ ကိုယ္လိုခ်င္တာ ရဖို႕” မဟုတ္လား။ အႏိုင္ယူျပီးမွ ရလိုက္တာထက္ နွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူေက်နပ္
အေပးအယူလုပ္နိုင္တာက ပိုသဘာ၀က် ေအးခ်မ္းပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ လူမႈေရး စစ္ပြဲမွာ အ
သံုးျပဳေနၾကတဲ့ ပရိယာယ္မ်ိဳးစံုကို ၾကိဳတင္ အကြက္ျမင္ထားျပီး ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ဖို႕ ပါးနပ္မႈရိွသူက အသာ
စီးရၾကစျမဲပဲ။
                အိမ္မွာေမြးထားတဲ့ ခ်စ္စႏိုး “ ေၾကာင္၊ ေခြး” ေလးေတြလည္း ဒီနည္းပရိယာယ္ကိုသံုးၾကပါ
တယ္။ စကားမတတ္ေပမဲ့ သူတို႕ေလးေတြက က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ အမူအရာကိုၾကည့္ အကဲခတ္ျပီး သူတို႕ရလို
ေသာ အခြင့္အေရး အတိုင္းအတာကို စကားမတတ္ေသာ္လည္း “အမူအရာ” ျပ၍ ေတာင္းခံတတ္ၾကသည္။
သဘာ၀ၾကီးက “ လူ၊ တိရစာၦန္ ” အားလံုးကို ပံုတူ စီစဥ္ေပးထားပံုရသည္။
                ဒါေတြကို သံုးသပ္ ေလ့လာမိေတာ့ က်ေနာ္ သင္ခန္းစာယူမိသည္။
- ဘယ္ကိစၥကိုမွ အက်င့္ မလုပ္ႏွင့္၊ လုပ္ခြင့္ေပးရင္ ျပင္ဖို႕ခက္သည္။
-ကိုယ့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဖြင့္ဟမေျပာနွင့္။ အႏိုင္ယူဖို႕ အသံုးခ်လိမ့္မည္။
-ကိုယ္ လိုခ်င္ေနေသာ ကိစၥႏွင့္ တမ္းတ မက္ေမာေနေသာအရာကို တစ္ပါးသူ မသိေစနွင့္။ အစာေၾကြးျပီး
  အႏိုင္ခံရမည္။
-သူမ်ား၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေႃမွာက္ပင့္ ေျပာၾကားျခင္းမ်ားကို မႏွစ္သက္နွင့္။ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ ေတာင့္
  တင္းခိုင္မာေသာစြမ္းရည္မ်ား ေလွ်ာ့လိုက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည္။
-စကားခ်ိဳ သိပ္ေျပာ၊ အၾကိဳက္လိုက္လြန္းလွ်င္ တစ္ခုခု ကိုယ့္ကို အသံုးခ်ေတာ့မည္လို႕ တြက္တတ္ပါ။
-အစဦး ေျခလွမ္းမွာ ကိုယ့္ပံုကို အထင္ေသး မခံရေစနွင့္။ သာမန္ထက္လည္း အထင္ၾကီးခံရေအာင္ ဟန္
  မေဆာင္ႏွင့္။ မွန္မွန္ရိုးရိုး နွင့္ ထံုးစံအတိုင္း ျဖစ္ေနပါေစ။
-ဘာမွ ေသခ်ာတယ္လို႕ ပံုေသမတြက္ထားႏွင့္။ အခ်ိန္မေရြး အေျပာင္းအလြဲရိွသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အ
  ေျခအေနကို အခ်ိန္မေရြး ေရာက္မည္လို႕ တြက္ထားတတ္ပါ။
-“သူ႕အလွည့္ျပီးရင္ ကိုယ့္အလွည့္”။“ ကိုယ့္ အလွည့္ျပီးရင္ သူ႕အလွည့္ ”လို႕အျမဲတြက္ထားပါ။ 
-တစ္ပါးသူႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ရန္ သူ႕အၾကိဳက္ကိုလိုက္ေလ်ာ ေပးေပါင္းတာထက္၊ သူမႏွစ္သက္
  တာကို မေျပာမိ၊ မလုပ္မိရန္ ဆင္ျခင္ ေနထိုင္ ျခင္းသည္ပို၍ ရိုးသားရာေရာက္သည္။


            ယခု ေဆာင္းပါးကို ကိုယ္ေတြ႕ အျဖစ္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္မွတ္သား ေရးသားလိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment