Aug 31, 2011

မွတ္သားဖြယ္ရာအျဖာျဖာ (၃)ပင္လယ္လိႈင္းမူးတာကို ငါတို႕ ဘယ္လိုေရွာင္မလဲ။
              ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္းေတြနဲ႕ ေခၽြးထြက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းေတြဟာ လိႈင္းမူးတာရဲ႕ လကၡ
ဏာရပ္ေတြပဲ။ အဲ့ဒါဟာ ေလာင္ဂ်ီက်ဴဒ္ ၀င္ရိုးစြန္းတစ္၀ိုက္မွာဆိုရင္ က်ယ္တဲ့တစ္ဖက္ကေန တစ္ဖက္ကို
ဆိပ္ကမ္းကေန သေဘၤာလက္ယာဘက္ကို  အလ်ားလိုက္ ၀င္ရိုးစြန္းတစ္၀ိုက္မွာ ဆိုရင္သေဘၤာေရွ႕ပိုင္းက
ေန ပဲ့ပိုင္းဘက္ကို ေလွလူးလိွမ့္တဲ့ အခါမွာ လိႈင္းမူးတာျဖစ္တယ္။ လိႈင္းမူးတာကို ေရွာင္ဖို႕ အဖတ္ေတြရယ္၊
ပူးျပီးစပ္တဲ့ အစာေတြရယ္သာ စားျပီးေလရတဲ့ ေလွရဲ႕ဗဟိုမွာ ေနရမယ္။ လႈပ္ေနတဲ့ အရာေတြကို မၾကည့္မိ
ေအာင္ မ်က္စိမိွတ္ထားရမယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပင္လယ္ေရသရဲေကာင္ေတြ ရိွသလား။
             ပင္လယ္ေရသရဲေကာင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာဟာ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဖာ္ျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ မွတ္
တမ္းတင္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါမွ တစ္ေကာင္ေတာင္မွ အဖမ္းမခံရဘူး။ ငါတို႕ သတိရသင့္တာက
သေဘၤာသားေတြက ပင္လယ္ျပင္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာေနတဲ့အခါ သမုဒၵရာရဲ႕ ေရျပင္က်ယ္ကို ၾကည့္ဖို႕ အခ်ိန္
ရတယ္။ အဲ့ဒီအခါ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြက ထူးဆန္းတဲ့ လွည့္စားမႈေတြကို ျဖစ္ေစတယ္။ သိပၸံနဲ႕ နည္းပညာက
ရွင္းလင္းခ်က္ မေပးႏိုင္တဲ့အခါ သာမန္အျမင္ကေန ေက်ာ္လြန္မႈဟာ ပင္လယ္ ေရသရဲေကာင္ေတြ ဒ႑ာရီ
ေတြကို ျဖစ္ေစတယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------သမုဒၵရာ ဘယ္ႏွစ္ခုရိွသလဲ။
             သမုဒၵရာေတြဆိုတာ ကမာၻ႕တိုက္ၾကီးေတြၾကားက ၾကီးမားတဲ့ေရထုေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အား
လံုးဟာ တစ္ခုတည္းအျဖစ္နဲ႕ အတူတကြ ဆက္ေနတယ္။ သမုဒၵရာ သံုးခုရိွတယ္။ အေရွ႕ဘက္အက်ဆံုးက
ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာျဖစ္ျပီး စတုရန္းကီလိုမီတာ သန္း ၁၀၀ ရိွတယ္။ ျပီးေနာက္ အတၱလန္တိတ္ဟာ စတုရန္းကီ
လိုမီတာ ၁၀၆ သန္းရိွျပီး အိႏိၵယသမုဒၵရာကေတာ့ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၇၅ သန္း၊ ၎ေနာက္ အာတိတ္နဲ႕ အႏၱာတိတ္တို႕ရဲ႕ ေရခဲပင္လယ္ႏွစ္ခုက ကမာၻ႕ မ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အတူတကြ ဖံုးလႊမ္းထား
တယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------နက္တဲ့ ပင္လယ္ကငါးေတြ ဘယ္လို အသက္ရွင္ေနထိုင္ သလဲ။
             နက္တဲ့ ပင္လယ္ထဲက ငါးေတြဟာ အပင္စိမ္းေတြ မေပါက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အေမွာင္ထဲမွာ လံုး၀ အ
သက္ရွင္ ေနထိုင္ၾကတယ္။ သူတို႕ဟာ အားေကာင္းတဲ့ ေရဖိအားနဲ႕ ျပင္းတဲ့အေအးဒဏ္ေတြကို ခံႏိုင္ရတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ငါးအမ်ားစုမွာ သူတို႕ခႏၶာကိုယ္မွာ အေမွာင္ထဲမွာ လင္းေနတဲ့ အပိုင္းေတြပါတယ္။ အေသးငယ္ဆံုး
ေတာက္ပမႈနဲ႕ အလင္းမႈန္ေတြကို ရယူႏိုင္ဖို႕ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ မ်က္လံုးေတြရိွတယ္။ တခ်ိဳ႕အေကာင္ေတြက
မ်က္စိကြယ္ေနျပီး သူတို႕ရဲ႕ ထိေတြ႕ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားအေပၚပဲမီွခိုေနရတယ္။ ျပီးေတာ့ အမ်ားစုမွာ အေရျပား
အထူေတြရိွတယ္။ အားလံုးဟာ ေရမ်က္ႏွာျပင္က ေန နစ္က်လာတဲ့ အၾကြင္းအက်န္ေတြနဲ႕ တျခားေရသတၱ၀ါ
ေတြကို စားၾကတယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပင္လယ္က ဘာအေရာင္ရိွသလဲ။
              ပင္လယ္ေရက  ၾကည္လင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေပၚယံအေရာင္က ေကာင္းကင္ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ
ေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မီးခိုးေရာင္ေကာင္းကင္နဲ႕အတူ ပင္လယ္က မီးခိုးေရာင္ျဖစ္ေနမယ္။ ရာသီ
ဥတုဆိုးရင္ ပင္လယ္က ခဲေရာင္ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရနက္ေလ ပင္လယ္က အေရာင္ေတြက ပိုရင့္ေလ၊ အ
ျပာေရာင္ ျဖစ္လာရာကေန တျဖည္းျဖည္း ခရမ္းေရာင္ဘက္ကို ရင့္သြားတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
ေနေရာင္ျခည္တန္းရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာ အေရာင္ေတြ အဆင့္ဆင့္ကြဲျပားျဖစ္ေပၚျခင္း သို႕မဟုတ္ ျဖည္းညွင္း
စြာ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ အလင္းေရာင္ဟာ ေရကိုျဖတ္လာတာနဲ႕အမွ် အဲ့ဒီ အဆင့္ဆင့္ကြဲ
ျပားျဖစ္ေပၚျခင္းေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေပ်ာက္သြားတယ္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ပင္လယ္ဟာ ဘယ္ေလာက္နက္သလဲ။
                ပစိဖိတ္သမုဒၵရာဟာ အနိမ့္ဆံုးအနက္ ၄၀၅၀ မီတာနဲ႕ အျမင့္ဆံုးအနက္ ၁၁၀၃၀ မီတာရိွျပီး အ
နက္ဆံုး ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယ သမုဒၵရာဟာ အနိမ့္ဆံုး ၃၉၀၀ မီတာနဲ႕ အျမင့္ဆံုး ၉၂၀၀ မီ
တာရိွတယ္။ အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာကေတာ့ အနိမ့္ဆံုး ၃၃၀၀ မီတာနဲ႕ အျမင့္ဆံုးအနက္ ၉၂၀၀ မီတာ၊
အာတိတ္သမုဒၵရာက အျမင့္ဆံုးအနက္ ၅၅၀၀ မီတာ ရိွျပီး ေျမထဲပင္လယ္က အမ်ားဆံုးအနက္ ၅၁၂၀ မီတာ
နဲ႕ အနည္းဆံုးက ၁၀၀၀ မီတာ ရိွတယ္။ ပင္လယ္နက္ အစုအေ၀းရဲ႕ ေအာက္ေျခက ေဘာ္လ္တစ္ျဖစ္ျပီး အ
နည္းဆံုး အနက္က ၄၆၀ မီတာ ရိွျပီး ေျမာက္ဘက္ ပင္လယ္ကေတာ့ ၉၀- ၁၀၀ မီတာ နက္တယ္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ပင္လယ္က ဘာေၾကာင့္ ငန္တာလဲ။
                ေရအားလံုးမွာ ဆားပါတယ္။ အရသာဟာ သူတို႕ေပ်ာ္၀င္ခံရတဲ့ ေရနဲ႕ ပမာဏေပၚမွာ မူတည္
တယ္။ ပင္လယ္ထဲမွာ ဆားပါ၀င္မႈဟာ အပူခ်ိန္ရယ္ သူ႕ထဲ စီး၀င္လာတဲ့ျမစ္ေတြနဲ႕ ေရစီးေၾကာင္းေတြေပၚ
မူတည္တယ္။ အပူခ်ိန္ျမင့္ရင္ ေရေငြ႕ပ်ံျပီး ဆားဓာတ္ဟာ အရမ္းကို ျပင္းလာတယ္။ ျမစ္ေတြက ၾကည္လင္တဲ့
ေရကို သယ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္စီး၀င္တဲ့ပင္လယ္ထက္ ဆား ပိုနည္းတယ္။ ေရစီးေၾကာင္းေတြက ေရေတြကို
ေရာေႏွာေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆား ပမာဏကို ေပ်ာ့ေစတယ္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ဗတ္ဂ်ာရီဂါေက်းေတြဟာ သူတို႕နာမည္ကို ဘယ္လိုရခဲ့တာလဲ။
               ဗတ္ဂ်ာရီဂါေက်းေတြက သူတို႕ရဲ႕နာမည္ကို အလြန္ေရွးက် တဲ့ ၾသစေၾတးလ် လူမ်ိဳးေတြကေန ရရိွ
လာတာ။ အဲ့ဒီလူမ်ိဳးေတြက ဒီငွက္ရိုင္းေတြကို ဖမ္းစားရတာ ၾကိဳက္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႕က အဲ့ဒါကို
ေကာင္းတဲ့ သတၱ၀ါငွက္လို႕ အဓိပၸာယ္ရိွတဲ့ ဗတ္ဂ်ာရီဂါ လို႕ေခၚၾကတယ္။ ဗတ္ဂ်ာရီဂါ ေက်းေတြဟာ ေလွာင္
အိမ္ငွက္ေတြလိုပဲ နာမည္ၾကီးတယ္။ သူတို႕ဟာ အေရာင္ေတာက္ပျပီး လူေတြရဲ႕ အသံကို အတုခိုးဖို႕ သင္
ၾကားႏိုင္တယ္။

No comments:

Post a Comment